Sande Venstres valgprogram – Kommunesammenslåing

Drammen Ypsilon Bridge
(Foto: (CC) zen whisk | https://flic.kr/p/aBgqPL)

Venstre er positive til kommunesammenslåing som løsning på demokratiske- og økonomiske utfordringer som Sande står overfor. En svak økonomi påvirker tjenesteproduksjonen, mens stadig større tjenesteproduksjon gjennom interkommunale selskaper gir et underskudd på demokrati.

Det er et bredt flertall for kommunereformen på Stortinget. Kommunereformen legger opp til at kommunene skal få ansvaret for flere tjenester. Venstre mener at kontroll over flere tjenester styrker demokratiet. Størrelsen på dagens kommuner kan være uhensiktsmessig for å få ansvar for flere oppgaver. Derfor må kommunene bli større enn i dag. Likevel kan det være behov for å involvere innbyggerne i nærmiljøene ved lokale saker. Ved en kommunesammenslåing vil Venstre vil kreve at det etableres kommunedelsutvalg.

Etter Venstres syn vil det være svært uheldig for kommunens innbyggere dersom Sande kommune velger å stå alene. Ved å stå alene risikerer Sande å måtte bruke dyre løsninger for å løse oppgaver som i dag driftes gjennom interkommunale avtaler eller selskaper. Sande vil også gå glipp av den økonomiske gulroten som tilbys kommuner som slår seg sammen frivillig.

Ved en sammenslåing krever Venstre at kommunens arealplan er utgangspunktet for den fremtidige utviklingen av Sande. Tjenesteproduksjonen skal foregå lokalt. Barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester må fortsette å ligge lokalt. Det er av mindre viktighet hvor administrative oppgaver gjennomføres.

For Venstre er det et viktig poeng at Sande alltid vil forbli Sande, uavhengig av hvor rådmannen har kontor. Tilhørigheten til tettstedet Sande må ikke forveksles med kommunens politiske struktur. Det er innbyggerne som bor i et område som skaper stedets identitet ikke hva man kaller den politiske organiseringen.

Venstre vil:

  • Si ja til kommunesammenslåing
  • Etablere kommunedelsutvalg i en ny og større kommune
  • Sørge for at Sandes innbyggere interesser ivaretas ved kommunesammenslåing
  • Kreve at Sandes kommuneplan ligger til grunne for den fremtidige utviklingen i Sande
  • Kreve at tjenesteproduksjon som berører mennesker direkte forblir i lokalsamfunnene
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**