En arbeidsmiljølov tilpasset folks hverdag

Maria Serafia Fjellstad
Foto: Maria Serafia Fjellstad

I Oslo framforhandlet H-/FrP-regjeringen sammen med støttepartiene V og KrF en avtale om endringer i arbeidsmiljøloven – og på samme tid diskuterte kommunestyret i Harstad en foreslått uttalelse mot disse endringene. Det endte med knappest mulig flertall 17-16 for en uttalelse som sier at uansett endring i Arbeidsmiljøloven vil Harstad kommune fortsatt følge den gamle loven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dagens arbeidsmiljølov ble vedtatt for gårsdagens arbeidsmarked. Midlertidige ansettelser kan være en kjærkommen inngangsport til arbeidsmarkedet. Ikke minst gjelder dette for nyutdannende, unge, innvandrere, personer med ulike funksjonsnedsettelser. Dette gir småbedrifter i vekstfase en mulighet til å ansette, uten for mye å tape.

Dagens arbeidsmiljølov er i dag så lite fleksibel at det i 2010 ble avdekket 50000 brudd i Helse Sør-Øst, 26000 i Trondheim kommune; alle uten egentlige reaksjoner. Loven bør være mulig å gjennomføre, men dermed bør straffen for brudd også være større.

På samme tid som Arbeidsmiljøloven er for lite fleksibel, er det i det offentlige vi ser den mest utstrakte bruken av midlertidige stillinger er. Det bør skje en innstramming i offentlig sektor, sammen med økt fleksibilitet i privat sektor. Tjenestemannloven og Universitets- og høyskolelovens romslige rammer gjør at det idag er eksempler på tiår i midlertidig ansettelsesforhold.

I Oslo framforhandlet H, FrP, KrF og V en avtale om endringer i Arbeidsmiljøloven som oppmykner timetall/uke og gjør turnusfastsetting mer fleksibelt – samtidig som totaltimetall er uendret, den åpner for mer bruk av midlertidige ansettelser – samtidig som den begrenser varigheten på midlertidigheten ytterligere til 3 år, og den gir løfter om mer likebehandling mellom lovverkene etter ny gjennomgang.

Venstre støttet åpenbart derfor ikke opp om den foreslåtte uttalelsen fra Arbeiderpartiet, og reagerer også på at et knapt flertall kan vedta at Harstad kommune ikke vil følge endrede lovbestemmelser.

 

Maria Serafia Fjellstad

Gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**