Velkommen til lokalpolitisk nettverk

Leder av nominasjonskomiteen, Jan Kløvstad

Lokalpolitisk nettverk 20. – 21. mars 2015

Sted: Scandic Dyreparken, Kardemomme by

Tema: Skole og velferd

FREDAG

17:30​Oppmøte og registrering

Programdel 1: Plenumsinnledninger og gruppearbeid

18:00​Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
​Presentasjon av opplegg

18:15​Mediekonkurranse
Introduksjon og innlevering

18:30​Skole og velferd v/ Stortingsrepr. Sveinung Rotevatn
Venstres utdanningspolitikk
Venstres velferdspolitikk

Dialog,debatt/arbeid med politikk.

20:30​Møteslutt dag 1

21:00​Middag

LØRDAG

Programdel 1: Plenumsinnledninger og gruppearbeid

09:00​Valgkampanjen 2015 v /Tove Hofstad, VHO
Kommunikasjonsprofil
Fra plan til praksis: Valgkampplanen
Å skape en valgkamporganisasjon
Forventninger, roller og ansvar

10:30​Gruppearbeid om valgkamp

11:15​Mediearbeid og mediekonkurranse
Presentasjon og avstemming

11:45​Kaffepause

Programdel 3: Skoleringsverksteder

12:00​Skoleringsverksteder bolk 1:
– Verksted med PC: Nye nettsider
– Verksted med PC: Utarbeiding av valgbrosjyrer og program)
– Presse- og mediearbeid
– Sosiale medier

13:30​Lunsj

14:30​Skoleringsverksteder del 2:
Samme som forrige bolk, deltakerne rullerer til nytt verksted

15:45​Kaffepause

Programdel 2: Politikkutvikling

16:00​Lokal politikkutvikling /nettverksgrupper

16:45​Oppsummering og avslutning.

17:00​Møteslutt dag 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**