Dyrevelferd i sirkus

Maria Serafia Fjellstad
Foto: Maria Serafia Fjellstad

Sirkuslivet kan være spennende for mennesker, men for dyr er all opplæringen, transporten og fraværet av naturlige omgivelser problematisk. Det eksisterer i Norge i dag ikke noe forbud mot bruk av ville dyr på sirkus, slik det gjør i en rekke andre land. Venstre tar opp temaet gjennom en interpellasjon førstkommende kommunestyremøte, og ønsker at kommunestyret skal slå fast at kommunen ikke leier ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sirkuslivet kan være spennende for mennesker, men for dyr er all opplæringen, transporten og fraværet av naturlige omgivelser problematisk. Både det fysiske og psykiske miljøet er mangelfullt, og i Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd blir det konstatert at “det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus”.

Det eksisterer i Norge i dag ikke noe forbud mot bruk av ville dyr på sirkus. Det har over år vært satt fokus på dyrevelferd i sirkusmanesjen, og i 2009 ble et forbud mot elefanter i sirkus foreslått fra Mattilsynet. Både Mattilsynet, Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk er enige i at elefanter i sirkus aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd, uansett regelverk. Bruk av elefanter i sirkus er av dyrevelferdshensyn forbudt i en rekke land: Finland, Østerrike, Bolivia, India, Bosnia-Herzegovina, Kina, Peru, Hellas, Nederland, Slovenia, Costa Rica, Kypros, Belgia, Katalonia, El Salvador, England, Tyskland og Panama. Såvidt jeg forstår er også et forbud i Sverige planlagt/vedtatt.

Siden et norsk forbud lar vente på seg har nå flere norske kommuner tatt initiativet innenfor eget regelverk og muligheter; og valgt å knytte dette opp mot utleie av kommunal grunn. Dette gjelder kommuner som Oslo, Arendal, Tromsø og Vestvågøy. I England har tilsvarende 200 lokalmyndigheter lignende vedtak, noe som deretter ledet til gjennomslag nasjonalt. Jo flere kommuner som innfører slike lokale vedtak, jo tydeligere vil Landbruksdepartementet kunne se at et nasjonalt forbud mot ville dyr i sirkus er på overtid.

Denne saken handler ikke om kroner og ører, men om en annen type verdier. Det hører også hjemme i politikken. Venstre mener derfor at Harstad kommune må gå foran og vise at vi ikke ønsker ville dyr i sirkus, og som en følge av det slå fast at kommunen ikke leier ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr. Venstre foreslår derfor følgende vedtak:

  1. Rådmannen bes sikre at det ikke benyttes ville dyr i sirkusforestillinger som finner sted på tomter eller i bygg som leies ut av kommunen, og orientere kommunestyret om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
  2. Rådmannen bes sørge for at kommunen, der det er relevant, stiller krav om at god dyrevelferd dokumenteres ved utleie av kommunal grunn. Dette bør sees i lys av arbeidet med ny statlig forskrift om dyr i sirkus og dyreparker som er til behandling i Landbruks- og matdepartementet.
  3. Rådmannen bes utarbeide etiske retningslinjer i forbindelse med kommunestyresak om prinsipper for utleie av kommunal grunn.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**