Ett politidistrikt i Finnmark

Alta Venstre er for ett politidistrikt i Finnmark. Nå følger fylkespartiene etter. Finnmark Venstre, Finnmark Høyre og Finnmark Fremskrittsparti er enige om at Finnmark må være et eget politidistrikt i en framtidig ny inndeling av landet. De ber også om at det opprettes et eget beredskapssenter i Porsanger.

I følge en artikkel i iFinnmark.no hevdes det at: “Det er viktig å styrke beredskapen for større ulykker og hendelser som følge av økt aktivitet innen petroleum og industrivirksomhet, samt få økt kompetanse og samhandling i ulike former for redningsarbeid i Barentsområde, sier Ronny Berg (Frp), Trine Noodt (V) og jo Inge Hesjevik (H) .”

Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**