Medlemsmøte onsdag 25.3

Bildet er fra årsmøtet til Os Venstre på Studio E39., Foto: Os Venstre

Medlemsmøte onsdag 25.3 kl 1930, Studio E39, Haugland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hei gode partivener,

Me er alt godt inne i eit viktig valår. Planlegginga er godt i gang. Nominasjonsprosessen vart sluttført i slutten av januar med nominasjonsmøtet som vart halde i forlenginga av årsmøtet. Programnemd og valgkampnemd er i full sving.

Styret har derfor gleda av å invitera til medlemsmøte der programmet for haustens val vert hovudtema. Me vil også gå gjennom utkast til valkampplan, og det vert ellers orientering om anna pågåande politisk arbeid og aktuelle saker.

Me tek sikte på å senda ut eit ukast av valprogrammet til alle medlemmar komande helg, slik at ein kan førebu seg litt til møtet. Innspel tek me gjerne imot. Det aller beste er å få det skrifteleg før møtet, men ein kan sjølvsagt også gi innspel i møtet.

Ellers treng me all den hjelp me kan få fram mot valet!

Har du lyst og tid treng me folk til å:

  • Stå på stand
  • Dela ut/distribuera valmateriale
  • Gjennomføra dør til dør aksjonar rett før valet
  • Skriva artikklar til aviser/nettsider og på sosiale media
  • Delta på arrangement / opne medlemsmøter

Meld gjerne tilbake til meg ([email protected] – Mobil:91145035) eller Thorstein Skårnes ([email protected]– Mobil:41413536) kva dåke kan bidra med og når.

Du kan også sørgja for at me blir meir synelege i valkampen ved å gje eit økonomisk bidrag.

Det kan gjerast ved å bruka kontonr: 3631.07.02271 – Fint om du då skriv “Valkamp 2015” i meldingsfeltet.

Eg oppmodar dåke til å fylgja oss på: https://www.facebook.com/OsVenstre?ref=aymt_homepage_panel oghttps://twitter.com/OSVenstre

Kontaktinfo til alle i styret finn du under.

Velkomen!

Beste helsing

Sveinung Stensletten, Leiar

———————-

Glenn Erik Haugland, Nestleiar

Larsavegen4, 5208 Os

Epost: [email protected]

Mobil: 472 31 345

Astrid Dale, Kasserar

Røttingavegen 360, 5216 Lepsøy

Epost:[email protected]

Mobil: 909 57 105

Thorstein Skårnes, Sekretær

Storhammeren 21, 5145 Fyllingsdalen (flyttar no til Lysefjorden, Os)

Epost:[email protected]

Mobil: 414 13 536

Mari Lund Eide, Styremedlem

Vågshaugen 74, 5209 Os

Epost:[email protected]

Mobil: 994 96 099

Jan-Ove Hansen, Varamedlem

Epost: [email protected]

Mobil: 90897712

 

Eirin Maria Larsson Aga, Styremedlem

Skeisleira 112, 5217 Hagavik

Epost:[email protected]

Mobil: 410 91 296

Jon Sivert Rykkel, Styremedlem

Epost: [email protected]

Mobil: 47 05 52 08

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**