Nei til søndagsåpne butikker

Foto: Sola Venstre

Sola Venstre ønsker ikke søndagsåpne butikker. Lokal handelsstand vil bli svekket. Det vil kunne føre til at butikker i Sola sentrum og Tananger sentrum må stenge på grunn av manglende omsetning. Sola Venstre ønsker å utvikle aktive og levende sentrum i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kari Vevatne, styremedlem i Sola Venstre, begrunner Venstres motstand mot søndagsåpne butikker i et leserbrev som stod på trykk i Solabladet:
Søndagsåpne butikker vil kunne føre til at butikker i Sola sentrum og Tananger sentrum må stenge på grunn av manglende omsetning. Noe som svært få innbyggere i Sola kommune vil ønske seg. Sola Venstre ønsker å utvikle aktive og levende sentrum i kommunen. For å få til dette er åpne butikker en forutsetning. Nærbutikken trekker folk til sentrum, uten nærbutikken dør sentrum.

Butikker som holder åpent på søndager vil også føre til økt arbeidsbelastning for mange mennesker. 367 000 personer som er sysselsatte innen varehandel i Norge i dag vil bli berørt. Helgefreden vil bli forstyrret og ødelagt for mange familier som har en travel hverdag alle andre dager i uken og som derfor trenger søndagen til å roe ned og til å være sammen. Hvis begge foreldre jobber innen handelsnæringen vil også behov for barnevakt lett kunne bli et problem.

Søndagsåpne butikker vil også føre til økt belastning på miljøet i form av økt klimagassutslipp da varetransport og oppvarming av handelssentrene vil øke. En rapport utarbeidet av DAMVAD for Handelens samarbeidsutvalg i 2014, slår fast at økt klimagassutslipp på grunn av søndagsåpne butikker vil tilsvare det samme klimagassutslippet som om 2/3 av alle El-biler i Norge i dag skulle byttes ut med bensindrevne biler. Sett i forhold til Regjeringens mål (med støtte av Venstre og Kristelig Folkeparti) om reduserte klimautslipp tilsvarende 40 prosent fram mot 2030, harmoniserer dette dårlig.

La oss derfor fortsatt fylle søndagen med annet innhold enn konsumering. Det finnes allerede i dag nok tid til å gå i butikker, alle kan vi finne tider til å fylle våre handlekurver, det er ikke noe problem. Problemet er heller at om all vår fritid skal gå med til å konsumere, vil det kunne føre til at vi utvikler et fattigere samfunn å leve i på tross av økt velstand og våre muligheter til stadig å kunne handle mer. Et samfunn som i stadig større grad vektlegger konsum og i stadig mindre grad vektlegger tid for ro, hvile og adspredelse vil være et fattigere samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**