Nei til urimelig bompengefinansiering

Raymond Londal, Foto: privat

Leder i Alta Venstre Raymond Londal klargjorde i et leserinnlegg i Altaposten vårt syn på bompengefinansiering:

Bompenger i Alta

Før valget i 2011 var det mye snakk om å lage en bomring rundt hele Alta sentrum. Hadde ikke folk engasjert seg og stemt som de gjorde ved valget, hadde det sannsynligvis i dag stått 6 automatiske bomstasjoner rundtom. Det er velgerne som stoppet bomringen.

Sammen med andre partier, var Alta Venstre tydelig på å jobbe mot bompenger. Da regjeringen ønsket å fjerne bomstasjonen bortenfor museet, manglet de i utgangspunktet flertall for dette. Men Alta Venstre tok raskt kontakt med våre på Stortinget. Venstre var partiet som sikret regjeringen flertall for å at bomstasjonen faktisk ble fjernet.

Venstre er ikke et parti som prinsippielt er mot bompenger. Når Statens Vegvesen inviterer til et spleiselag, må invitasjonen vurderes saklig ut fra hva folk er tjent med. Bomringen rundt Alta la opp til at 90% av regninga måtte vi betale selv, uansett hvilken inntekt folk hadde. Alta Venstre mente dette ville bli en for stor og urimelig belastning.

Vi kan ikke nekte Statens Vegvesen komme med tilbud om spleiselag. Når vi i Alta Venstre vurdere slike tilbud, har vi alltid et utgangspunkt: Folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**