Sofie Aurora Braut Baches innlegg om trafikksikkerhet i Stavanger

Sykkelmannen

Jeg vil begynne med å takke for en god plan. Trafikksikkerhet er et veldig alvorlig, og viktig emne. Derfor er det betryggende å se at den blir tatt på alvor. Trafikksikkerheten er jo noe som berører oss alle, og da er det fint å se at så mange har blitt involvert i denne planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Når jeg leser planen så gleder det meg at man går inn for en å satse grønt. Man ønsker å legge mer til rette både for kollektivt og for syklister. God venstrepolitikk med andre ord. I Stavanger så har vi, og er vi veldig bildominerte. Når man da er syklist, kollektivbruker eller gående som ferdes i trafikken kan det nok fort oppleves som om det i første omgang er tilrettelagt bilkjørerne.

Det har blitt sendt inn forslag og innspill fra både kommunale utvalg og privatpersoner, og når jeg leser kommer dette med sykkel opp igjen og igjen. Det er bl.a. usikkerhet om vikeplikt, hva som gjelder når sykkelfeltene plutselig stopper og det er problemer med sikt enkelte steder.

For at folk skal velge sykkel fremfor bil er det viktig at vi gir et trygt og sikkert sykkeltilbud.

Sofie Aurora Braut Bache

Når jeg sykler til skolen i København sykler jeg på ett eget opphøyd sykkelfelt. Mange steder har sykkelbrukeren også egne trafikklys og egne veier. Altså er sykkelbrukeren adskilt fra bilkjørerne, og fotgjengerne. Det er også et eget regelverk for sykkel når det kommer til vikeplikt, stopping, svingning osv. Dette er med på å gjøre det tryggere å kjøre sykkel, og derav er det også flere, hele 60 %, som sykler til jobb og skole fremfor å kjøre bil. Nå er kanskje det å integrere samme sykkelsystem som i København litt vel ambisiøst, hvertfall for øyeblikket, men det finnes utrolig mange gode idéer å hente derfra når det kommer til sykkel.

Når alle som ferdes i trafikken, enten det er på sykkel, i bil, i buss eller på bena så er det avgjørende for sikkerheten at alle vet hvilke regler som gjelder for hvem. Dette er selvfølgelig en utfordring, men trafikksikkerhet er så viktig at det er en utfordring man bare må overkomme.

For Venstre er det viktig at skolene i enda større grad involveres i framtidige planer. På vegne av Høyre, FrP, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Senterpartiet og de uavhengige representantene Helge Solum Larsen og Hilde Karlsen foreslår jeg følgende.

Følgende momenter skal vurderes konkret i forbindelse med neste rullering av trafikksikkerhetsplanen:

  • Hvor det skal være oppmerket sykkelfelt og hvordan det best kan tilrettelegges for sykkel i bygater.
  • Hvordan skoler mer aktivt kan bidra kartleggingsarbeidet herunder spørreundersøkelser, FAU og elevråd for å gjøre skoleveiene tryggere.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**