Kontaktinfo – vil du bli medlem?

Bli medlem!

Det er viktig at borgarane engasjerer seg i lokaldemokratiet.
Ynskjer du å påverke det som skjer i kommunen vår gjennom deltaking i politisk arbeid?
Nyinnmelde medlemmer i Gol Venstre får tilbod om skulering i ”VENSTRE-SKULEN”, eit organisasjonsmessig og politisk skuleringopplegg.

Du kan melde deg inn eller be om fleire opplysingar ved å ta kontakt med ein av oss som er tillitsvalde i lokalpartiet, eller du kan klikke deg inn på Venstre.no hovedsiden øvst til venstre på heimesida vår. Då kjem du til venstres hovudside. I feltet til venstre er det ein rubrikk for ”Bli medlem” Klikk her og du blir rettleia vidare.

Velkomen skal du vera.

Leiar: [b]Hallvor Lilleslett [/b]
Telefon: 32074842 mob 91673900
Epost: [email protected]

Nestleiar:
[b]Helge Feet [/b]
Telefon: 32075505 mob 92099429
Epost: [email protected]

Skrivar:
[b]Gunhild Sørum[/b]
Telefon: 32074245 mob 97181627
Epost: [email protected]
Kasserar:
[b]Vlasta Sundmoen[/b]
Telefon: 32075931 mob 99317065
Epost: [email protected]
Styremedlem:
[b]Per Drabløs[/b]
Telefon 95112201
[email protected]
[b]Varamedlemmer:[/b]
1. Line Marie Nilsen
2. Gudrun Bøthun
3. Sigurdis Ingimundardottir
4. Sander Lilleslett
Folkevalde:
Kommunestyret:
1.Hallvor Lilleslett tlf 32029130 mob 91679100
e-post: [email protected]
2.Helge Feet, tlf 32075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
3.Line M Nilsen,

Ordførar. Administrasjonsutval og formannskap:
Hallvor Lilleslett tlf 32029130 mob 91679100
e-post: [email protected]

Utval for Kultur og Levekår:
Line M Nilsen,

Utval for natur og næring:
Helge Feet, tlf 23075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
1.vara:Ingebjørg By Teigen

Hallingtinget:
Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 95929672
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**