Lindesnes Venstres årsmelding fra styret

Vinterstorm, Foto: Fyrvokter Kjell

Venstre i året 2014.

Det har vært avholdt 10 ordinære gruppemøter/medlemsmøter i 2014, i tillegg har det vært enkelte korte møter for kommunestyregruppa foran noen kommunestyremøter.
Nominasjonskomiteen (styret og kommunestyregruppa) har hatt 4 møter. I tillegg til det har styret avholdt 3 møter.
Lindesnes Venstre var verter for Nominasjonsmøtet i Vest Agder Venstre på Spiseriet den 18.november. Representanter fra Lindesnes var Bente, Robert og Kjell.
Per Olav og Robert var på “Lokalpolitisk nettverksamling” i Kristiansand 12-13.september.

Råd og Utvalg.
– Per Olav Skutle, varaordfører og medlem Formannskapet.
– Kjell Olsen, leder Oppvekst- og Kulturstyret.
– Jo Inge Lauen, leder Helse- og Omsorgsstyret.
– Jorun Jakobsen Leland, medlem Helse- og Omsorgsstyret.
– Linda Andersen, medlem Oppvekst- og Kulturstyret, fram til sommeren 2014.
– Robert Johnsson, medlem Oppvekst- og Kulturstyret, fra sommeren 2014.
– Bente Skoie, nestleder Teknisk styre.
– Svein Olsen, nestleder i Kontrollutvalget.
– Henny Heskestad, medlem Kontrollutvalget.
– Nora Olsen, medlem fellesråd for eldre og funksjonshemmede.
– Arild Tharaldsen, medlem styret “Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum”.
– Per Olav Skutle, medlem representantskapet “Turiststiftelsen”. Venstres representant arbeidsgruppe for ny E39. Nestleder i byggekomiteen for nytt renseanlegg. Medlem av Havnestyret.
Medlem av Styringsgruppene for ”Nye Lindesnes” og ”Lyngdal 5” med Jo Inge som Varamedlem.
– Eva K.M. Øvsthus, medlem likestillingsutvalget.
– Kjell Olsen, medlem gatenavnutvalg. Valgkomiteen Vest Agder venstre.

Medlemstallet har blitt noe redusert i 2014. 28 medlemmer pr. årsskifte.

Styret i denne 2014 har bestått av:
Leder: Kjell Olsen.
Kasserer: Henny Heskestad.
Sekretær: Linda Andersen til sommeren 2014, deretter Jorun Leland Jakobsen.
Styremedl.: Oddvar Haugland
Styremedl.: Robert Johnson.
Varamedlemmer: Jorun Leland Jakobsen og Oddvar Olsen.
Revisor: Jo Inge Lauen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**