Venstre satser på grønne biler

Ladestasjon
Ladestasjon i Moss, Sindre W. Mork
Ladestasjon
Ladestajon i Moss

Siden 2009 har salget av el-biler eksplodert på grunn av et avgiftssystem innført da Venstre satt i regjering. Vi nærmer oss 50.000 el-biler, og i følge klimaforliket skal fordelene nå gjennomgås. Venstre vil stå på for flere fordeler når bilførere tar grønne valg.

Senest under forhandlingene om statsbudsjettet for 2015, fikk Venstres gjennomslag for å gjøre de ladbare hybridbilene billigere. Dermed kan flere kjøpe billigere grønne biler. Biler som bruker mindre fossilt drivstoff og som dermed gir mindre utslipp i vårt lokalmiljø.

Utviklingen i salget av miljøvennlige biler viser at avgiftssystemet fungerer. Avgifter som belønner grønne biler skaper et annet marked for bilindustrien og grønn teknologiutvikling. Det ser vi av utviklingen innen el-bil og hybridbiler de siste årene.

I dag har el-bilene ingen engangsavgift eller merverdiavgift, fri adgang til kollektivfelt, gratis parkering på kommunale plasser og gratis frakt på bilferger. I tillegg er årsavgiften redusert. Venstres hovedmål er at fordelene skal fortsette, og at folk kan bruke disse fordelene for å ta grønne valg.

Da statsbudsjettet 2015 ble vedtatt var avgiftslettelsene på de mest miljøvennlige bilene og det mest miljøvennlige drivstoffet på 700 millioner kroner. Venstre vil gi folk gode miljøvennlige alternativer. Derfor endte forhandlingene med å fjerne avgiften på biodiesel, og ladbare hybridbiler er betydelig billigere i 2015.

Slike økonomiske fordeler må fortsette. De har ført til at Norge er en ledestjerne nå. Hittil i år er rundt 20 prosent av alle solgte biler el-biler eller hybrider. Ingen land i verden kan skilte med noe lignende. Vi inspirerer nå andre land ute i Europa til å følge opp.

Sindre W. Mork
leder i Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**