Vardebrenning med Folkeaksjonen

Vardebrenning, Foto: Lena Bratsberg

Folkeaksjonen arrangerte i dag Vardebrenning. 20-25 møtte opp i kulda, med et glødende engasjement for det grønne skiftet, ei fornybar fremtid og mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Lena Bratsberg holdt en poengtert appell for Harstad Venstre. I tillegg kom det innlegg fra AUF, Miljøpartiet de Grønne, SV og Klimavenner. Lenas appell kan du lese i sin helhet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

“Nylig ble det kjent at de globale CO2-utslippene stagnerte i 2014. Det er første gang på fire tiår at det har skjedd samtidig som man har hatt økonomisk vekst på verdensbasis.

I en rapport fra amerikanske myndigheter forrige uke ble det lansert en ny målsetning, en målsetning om at vindkraft skal dekke 35% av USA sitt elektrisitetsbehov innen 2050.

På torsdag denne uka vedtok franske politikere at alle tak på nye næringsbygg må være dekket av planter eller solcellepanel.

Tidligere denne uka åpnet også Skagerak 4, den nye kraftoverføringslinja mellom Norge og Danmark som gir rom for å produsere enda mer fornybar energi i Norge, og erstatte mer fossilt brensel på kontinentet.

Og en siste gledelig nyhet: i går vedtok Energi- og Miljødepartementet på Stortinget ei innstilling om at vi skal få en klimalov her i Norge.

Verden ser framover! Det skjer ting! Den som ønsker det kan i allefall se på utviklingen med gryende optimisme og tro på at oljealderen er over. Nå må også vi i denne regionen og i denne byen våkne fra oljetåken. Vi er nødt å tenke fremover – ikke bakover.

Slik jeg ser det holder vi på å bli en miljømessig sinke som skal sikre oss de siste oljekronene, koste hva det koste vil. Jeg kommer selv fra Lofoten. Jeg må ofte forsvare mitt ønske om et oljefritt Lofoten overfor familie og venner. Og så har jeg i tillegg bosatt meg i oljebyen Harstad, og må innrømme at oljeaktiviteten har hatt positive ringvirkniger for denne byen årene. Det er jo ikke vanskelig å ha forståelse for ønsket om økonomisk vekst og velstand.

Men vi kan ikke og skal ikke for alt i verden suge opp den siste olje, i de mest sårbare områdene, for å maksimere nytte for dagens generasjon og kanskje den neste. Vi i Venstre mener at økonomisk nytte i et kortsiktig perspektiv må vike for føre-var-prinsippet og et overordnet globalt ansvar for kloden vår. Menneskeskapte trusler mot vår eksistens gjør det nødvendig med et annet fokus enn fortsatt utvinning av olje og å høste de siste kronene.

Vi skal klare å ha to tanker i hodet samtidig, men vi må fokusere på alternativene, vi må tenke på hva vi skal leve av om 50 og 100 år, og så må vi legge til rette for nettopp det. Vi må gi incentiver til å utvikle, bygge ut og benytte fornybar energi, bygge opp under alternative næringsområder som turisme og matproduksjon, og gi hvert enkelt individ rom for å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Vi i Harstad Venstre skal presse på for at Harstad skal kalle seg en miljøby i framtida, og vi skal kjempe for å verne havområdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet!”

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**