Lokalpolitisk nettverk Elverum 21. – 22.03.15

Jo-Terje Høyesveen, Ragnhild Kuntze, Leif Erik Madsen og Christin Guldahl Madsen var deltagere på Oppland og Hedmarks lokalpolitiske nettverk. Iselin Nybø hadde et lærerikt og engasjert foredrag om barnehage og skole frem mot kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**