Alta Venstre kjemper for sykehus i Alta

Raymond Londal, Foto: privat

Prosjektleder for utbyggingen av Alta nærsykehus, Aina Olsen uttalte følgende i Altaposten 19. mars:

“Utbyggingen i Alta har fått prosjektnavnet Alta nærsykehus, noe jeg mener er et godt navn. Utfordringen er at nærsykehus er blitt lansert av gruppen som utreder den nasjonale helse- og sykehusplanen som skal legges fram for politisk behandling i løpet av 2015. Her er det definert hvilke tilbud og tjenester et nærsykehus skal ha, men vi vet ikke om vi makter å oppfylle det i Alta.”

Alta Venstres leder Raymond Londal er mer optimistisk og uttaler i Altaposten 19. mars:

“Jeg tar forbehold om at Helse Nord ser hvor galt det vil være å investere 2,5 milliarder i et nytt sykehusbygg i Hammerfest, og heller satser på å renovere dagens bygg og dimensjonere det for at mange av dagens pasienter i framtiden blir behandlet i Alta. Med det forbeholdet er min analyse at det bare er snakk om tid før Alta har et godt sykehustilbud, sier Londal.

Sykehusforkjemperen var tidligere denne måneden selv med å gi Finnmarkssykehuset et tydelig råd om å nedskalere utbyggingen i Hammerfest i forhold til tidligere planer. I stedet ba et enstemmig kommunestyre om at det ble satset på nye sykehustjenester i Alta. Anbefalingen var å vri ressurser fra Hammerfest til Alta.

– Skal Alta-regionen få et helsetilbud som er på linje med byer ellers i landet på samme størrelse, må både politikere og innbyggere fortsette kampen. Vi er kommet et lite stykke på vei, men det gjenstår fortsatt mye før vi er i mål, slår Londal fast.”

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**