Etterlyser tiltak for utbygging av fjernvarme

Foto: Marius Nyheim

Venstres stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad har sendt et skriftlig spørsmål til statsråd Tord Lien om utbygging av fjernvarme i Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Skjelstad etterlyser hvilke tiltak olje- og energiministeren vil iverksette for å få Statkraft Varme til å bygge ut fjernvarmetilbudet i Levanger i henhold til konsesjonen som er gitt. Dagens konsesjon avgrenses av Røstad, jernbanen, Sundet og Moan. Så langt er det bare anlegget på Røstad innenfor konsesjonsgrensen som er utbygd.

Når stortingsrepresentant Skjelstad tar opp konsesjonssaken skriftlig med statsråden har det også sammenheng med at Venstre i Levanger over lengre tid har vært frustrert over at det ikke har skjedd noe som helst innenfor fjernvarmeanlegget siden Røstad-anlegget ble bygd ut på slutten av 1990-tallet. Statsråden må nå svare innen en uke på Skjelstads henvendelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**