Flere statlige arbeidsplasser til Namdalen

Geir Olav Knappe
Namsos Venstre tar ansvar. Vi lover forandring.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Namsos Høyre skal ha ros for å være offensiv om statlige arbeidsplasser i distriktene. Venstre har jobbet i mange år med å få flere statlige arbeidsplasser til distriktene. Etter valget har Venstre endelig fått gjennomslag i Stortinget og fått vedtatt tiltak for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Interessante fagmiljøer er viktig for å sikre tilflytting av unge og utvikling av regionene. Det er også viktig å bygge videre på eksisterende fagmiljø og den kompetansen som allerede finnes. Dette handler om å bygge opp kompetansemiljø og å tilrettelegge for livskraftige lokalsamfunn over hele landet. Her er desentralisering av arbeidsplasser helt avgjørende.

Et fengsel i Namsos er en fengslende god idé, og ville gitt gode ringvirkninger for hele regionen. Å styrke regionbyene er svært viktig for å demme opp for sentraliseringen. Svekkes regionbyene vil trykket rundt Trondheimsfjorden og Oslofjorden bli enda større. Å flytte arbeidsplasser ut av Oslo vil derfor kunne styrke regioner som Namdalen, men også lette trykket sørpå.

Regjeringspartnere med markeringsbehov er lite sjarmerende og gjør seg lite relevante i en så viktig sak. Skal en lykkes med å få statlige arbeidsplasser til Namdalen må en jobbe langsiktig og målrettet både administrativt og tverrpolitisk på alle nivå.

Og så må vi være rause med alle naboene i fylket. Å flytte Statens landbruksforvaltning til Steinkjer ville vært en god idé. Og Jegerregisteret ville funnet seg godt til rette i Lierne.

Vi må sette oss konkrete langsiktige mål og så må vi jobbe hardt og målrettet for å nå målene.

 

Geir Olav Knappe

Ordførerkandidat

Namsos venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**