Våre folkevalde

Kommunestyret, nemnder, og utval 2011-2015

Hogne Kvangarsnes – Kommunestyremedlem, gruppeleiar og medlem av administrasjonsutvalet

Marit Mjellem – Kommunestyremedlem og formannskapsmedlem

Johnny Haugsbakk – Kommunestyremedlem og medlem av kommunale valnemda

Arne Osland – 1. vara til kommunestyre

Anne Erstad – 2. vara til kommunestyre

Laila Svorstøl – 3. vara til kommunestyre

Gudmund Solheim – 4. vara til kommunestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**