Terje Brenner, ny listetopp for Venstre i Søndre Land

Terje Brenner
Foto: H. I. Gamst

PRESSEMELDING

Valgliste for Venstre i Søndre Land

Terje Brenner ble valgt som listetopp da Søndre Land Venstre avholdt sitt nominasjonsmøte den 26. mars for å velge listekandidater til lokalvalget 2015. Nominasjonmøte bifalt med applaus og enstemmighet listeforslaget fra nominasjonsnemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Terje Brenner
Terje Brenner

Terje Brenner (Landåsbygda), ordfører- og 1. kandidat m/stemmetillegg, er sittende kommunestyrerepresentant, og medlem i komité for Oppvekst. Han er opptatt av skoleutvikling og skoleledelse.

Terje har lang fartstid som skolemann og er i tillegg opptatt av helse og velferd. Han brenner også for lokalt engasjement i grendene som kan gjøre det attraktivt å flytte til Søndre Land. Terje er gift og bor i Landåsbygda. Han er tidligere rektor ved Redalen skole.

De 4 andre toppkandidatene på Venstres liste i Søndre Land er 2. Juel Sagbakken (Enger), 3. Kari Snipstad (Fall), 4. Dagfrid Landsverk (Vestsida), og 5. Hans I. Gamst (Enger).

De øvrige på lista til lokalvalget 2015 er 6. Shahid Umar Nasir, 7. Christine Solum, 8. Ragnar Johansen, 9. Trygve Solum, 10. Gunn Anita Nersveen, 11. Odd Fjone, 12. Rita Neraker, 13, Kåre Lindset, 14. Per Espen Eid, 15. Elsa Alm, 16. Åge Sløttet.

Pressekontakt: Juel Sagbakken, 950 47 876, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**