Styret for 2016

Styret i Voss Venstre for 2016 – valt på årsmøtet 18.1.2016:

Leiar: Torstein Gunnarson (for 1 år)

Styremedlemar (2 år): Jorunn Ytrefjord, Margunn Torget Østrem, Kolbjørn Blikås, Karina Øvsthus Stavenes

Ikkje på val: Anne-Jorunn Ryum Møen, Frédéric Larsen

Varamedlemer:

  1. Knut Olav Nestås
  2. Elin Seim
  3. Bjarne Rene
  4. Hilde Klette

 

Revisor: Kristian Østrem. Attval samrøystes.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**