En stor seier for innbyggerne

Foto: Martin Gran

Kommunereformen er på rett spor. Nå vil innbyggerne få innsikt i de ulike alternativene for sammenslåing og informasjon om konsekvensene av om Sande består som egen kommune. Alt ligger dermed til rette for en gjennomføring av folkeavstemning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har det siste året jobbet for å gi innbyggerne god informasjon om kommunereformen. Vi har tatt til ordet for å involvere innbyggerne, kartlegge alternativene vi har og ikke minst gi god informasjon. Som enhver åpen og god prosess burde ha som mål.

25. mars ble kommunestyret endelig enige om å delta på utredningene i både Drammensregionen og 3K. Samt å belyse viktige momenter for Sande i en kommunesammenslåing.

Endelig vil alternativene kartlegges skikkelig. Dette er rett og slett en stor seier for Sandes innbyggere!

Per Martin Berg

Splittelsen var et symptom

Som kjent var konklusjonen av innbyggerundersøkelsen at befolkningen var splittet i synet på om Sande burde søke nordover eller sørover for å danne en ny kommune. Venstre mener splittelsen var et symptom på en usikker befolking. Derfor var det svært fornuftig å utsette beslutningen.

Venstre er glade for det økte fokuset på informasjon og fakta. Det er gunstig for kommunereformprosessen med en befolking som opplever å gjøre et informert valg. På denne måten ufarliggjør man de ulike alternativene og demper spenningene mellom gruppene. At kommunen nå forsøker å avklare mulighetene for verdier og tjenester som vektlegges i Sande kommune er klokt.

En beslutning om retning nå ville vært skadelig for kommunen. Til det har prosessen vært for dårlig kjørt.

Per Martin Berg

Kommunikasjon ut

Administrasjonen må nå jobbe intensivt for å hente inn den etterspurte informasjonen. Det er svært viktig at denne kunnskapen på best mulig måte blir formidlet til innbyggerne. Venstre tror en informasjonsbrosjyre, utformet av et selskap med spisskompetanse, vil være gunstig for å nå ut til innbyggerne. Et lettfattelig språk må beskrive kompliserte problemstillinger godt.

 

Venstre ønsker også all debatt velkommen. Det er debatt i lokalavis, på arbeidsplassen eller skolen, blant venner og innad i familien som skaper engasjement rundt denne saken. Venstre tror dette er sunt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**