Min drøm: Sandnes blir kunstfagkommune

Aftenbladet publiserte 30. mars nyheten om at «Sandnes blir realfagskommune». Jeg skulle ønske det stod at «Sandnes blir kunstfagkommune», noe som ville fått store, positive ringvirkninger både når det gjelder psykisk helse og alle de andre fagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I artikkelen står følgende å lese:

  • Barnehagelærere og lærere i realfag skal bli enda flinkere, gjennom videreutdanning og lærende nettverk
  • Videreutvikle samarbeidet kommunen har med Vitenfabrikken
  • kt entreprenørskap og innovasjon gjennom mer samarbeid med næringslivet

Jeg er selv realfagslærer ved en av ungdomsskolene i Sandnes, og læreren i meg sier at lærerne i kommunen allerede er veldig gode. Det som trengs innen naturfagopplæringa er økt fokus på nysgjerrighet og faglig oppdatering. Naturfag er selve nysgjerrighetens fag, noe som krever at både lærere og elever har holdninga om at naturfag er nysgjerrighet og at nysgjerrighet er kult og spennende. Faglig oppdatering er udiskutabelt viktig i et fag som naturfag, der forskning og viten stadig er i utvikling. Læreplanen i naturfag tar inn over seg både nysgjerrighet og at faget er i stadig utvikling. Spørsmålet er om naturfagutdanning på høyere nivå gjør det.

Jeg er også utøvende og skapende musiker, og både musikeren og læreren i meg sier at dersom samarbeidet med Vitenfabrikken skal bære frukter, må vi ha kreative barn og unge, som tør å tenke nytt og annerledes. Kunstfagene lærer jo akkurat dette til våre unge håpefulle. De gangene jeg har hatt elever på besøk på Vitenfabrikken, har jeg opplevd at de apparatene som er intuitive er de som blir brukt. Krever det litt tenking «utenfor boksen», gis det lettere opp. Dette vitner om at det er for lite kreativ «fag-lek» i skolen – at vi «akademiserer» barna våre for tidlig.

Samarbeid med næringslivet er vel og bra, men hvorfor er det ingen som snakker høyere om faktisk å opprette et samarbeid med kulturlivet og det å styrke den kulturelle skolesekken? Eksempelvis kan Sandnes kulturskole, som er en fantastisk institusjon, jobbe sammen med skolene, der de i dag jobber utenfor og i tillegg til skolene. Mulighetene som åpner seg med et samarbeid med kulturlivet og lokale kunstnere, er enorme!

Musikk og kunst og håndverk er dannelsesfag, der mennesker lærer å kjenne seg selv og lærer å uttrykke seg på nye og egne måter. Musikk er i særklasse mest nedprioritert i skoleverket – noe som er meget trist, når jeg stadig opplever elever som forteller hvor gøy det er å ha musikk på skolen jeg er så heldig å jobbe på. De lærer nettopp å skape egne, nye uttrykk. De lærer å sprenge egne og andres grenser i sine uttrykk. De lærer å kommunisere egne valg og tanker slik at andre forstår deres kunst.

Ingen snakker om Beethovens matematiske ferdigheter eller Ibsens evner innen naturvitenskap. Ingen kommer til å skrive bok om van Goghs matematiske teorem. Og alle liker Einsteins kunstneriske og kreative tilnærming til hvordan man kan forstå verden.

Politikeren, læreren og musikeren i meg håper Sandnes kommune blir Norges fremste kunstfagkommune. Det vil gi oss lykkelige barn og unge som, gjennom kunst og kreativitet, kan uttrykke og stole på seg selv. Det vil gi oss barn og unge som får videreutvikle seg selv og sin nysgjerrighet. Barn og unge som forstår verden på en ny og spennende måte, og som opplever økt faglig mestring på grunn av en utvida forståelse av verden.

Ja til mer kunstfag i skolen!

 

Lærer, musiker og lokallagsleder

Kjell Haavard Thrane Høie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**