Valgkampforberedelser

Tingvoll Venstre er ferdig med lista som er innlevert.Styret har hatt et møte der programmet til

høstens valgt ble diskutert , og noen punkter er kommet på plass.Hovedsaker vil bli helse og omsorg.,oppvekst og kultur,næringsutvikling og boligbygging og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**