Liberalt blikk på bystyremøtet – mars 2015.

Bodø Bystyre, Foto: Bodø kommune
Bodø rådhus
Bodø rådhus
Et relativt lett sakskart uten de store tunge vedtakssaker, mange orienteringer og påskemodus preget bystyremøtet.

En viktig seier for dialogen, åpenheten og vilje til å kjøre inkluderende prosesser ble vunnet da Venstre fikk bystyret med på å ta en ny runde med «rettningslinjer for utleie av komunal grunn til uteservering m.m.»

Halve bystyreforhandlingene gikk med til orienteringer, spørsmål og interpellasjoner. Veldig hyggelig med Gründercampene som presenterte vinnerne av «Verdens smarteste by» konseptet. Flotte ungdommer med gode visjoner for framtiden lover godt. Vågøynes Venner presenterte sine visjoner for Rønvikjordene, og Venstre heier på dem og håper det er disse visjonene som vinner kampen om Rønvikjordene i framtiden.

Investeringsbudsjettet og den vedtatte strategiplanen til Bodø Havn KF fikk stor oppmerksomhet og plass under bystyreforhandlingene. Engasjementet skyldes at Bodø Havn KF har store investeringsplaner. I utgangspunktet er det bra å ha store visjoner, men utfordringer er at dette følgelig innebærer store låneopptak. Bodø kommune er allerede i grenseland for hvor store låneopptak en kommune bør ha, og dette var primært det debatten omhandlet. Bystyret gav dog enstemmig sin støtte til det reviderte investeringsbudsjettet fra styret i Bodø Havn KF.

En god del engasjement og debatt ble det under sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Jensvolldalen. Her lar man utbygger få igangsette og ferdigstille ennå flere utbygginger før undergangen til jernbanen er utbedret. Denne er trafikkfarlig nok som det er i dag, og det er uheldig at man tillater mer utbygging i dette området før dette er utbedret. Under sterk tvil gikk til slutt Venstre med flertallet om å la dette gå med en liten innskjerping på rekkefølgebestemmelsene uten at dette får noen praktiske konsekvenser for utbygger.

Gledelig er det at Bodø kommune endelig har fått en god og vel gjennomarbeidet Frivillighetsplan 2015 – 2018.

De andre sakene som var oppe til behandling var godt gjennomarbeidet i komiteene og skape lite kontrovers eller debatt under bystyreforhandlingene.

Terje Cruickshank
gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**