Plan for velferdsteknologi i Sola?

Foto: Sola Venstre

“Sola kommune står foran demografiske utfordring de neste årene. For Sola Venstre er det viktig at kommunen er i forkant av utviklingen. Vi ser på velferdsteknologi som et mulig virkemiddel for å avhjelpe de ulike situasjoner som mennesker i alle aldre kan befinne seg”, skriver kommunestyrerepresentant Ine Marit Torsvik Bertelsen i et leserbrev i Solabladet.

For Sola Venstre er det viktig å ha et helhetlig perspektiv for å løse de kommunale oppgavene for å kunne gi enkeltmennesket, ung som gammel, muligheten til å bedre mestre eget liv og helse, gjennom innovasjon og anvendelse av ny teknologi.

Sola Venstre mener at digitale løsninger kan bidra til bedre velferd. Vi ønsker å gi pasienter mulighet til å velge digitale løsninger når det gjelder hjemmepleie, rehabilitering og kontakt med helsevesenet. For mange pasienter er det fullt mulig å erstatte fysisk fremmøte hos lege eller sykehus med bruk av teknologi, for eksempel ved å ta i bruk hjemmemonitorering slik at pasientenes helsetilstand overvåkes hjemmefra. Videre er at viktig å ta i bruk teknologiske hjelpemidler som en del av opplæringen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan det hjelpe disse barna til en bedre og mer selvstendig hverdag.

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**