Alta Venstre krever svar fra helseministeren

Raymond Londal, Foto: privat

Leder i Alta Venstre, Raymond Londal ønsker å vite om helseminister Bent Høie har instruert Helse Nord. I et brev til helse- og omsorgsdepartementet stiller Londal spørsmål om Helse Nord omgår myndighetenes krav om utredning av ulike stedsalternativ ved nye sykehusinvesteringer.

«Har helseministeren gitt Helse Nord eller Finnmarkshuset muntlige og/eller skriftlige styringssignaler om at nytt sykehusbygg i Vest-Finnmark ikke skal utredes andre steder enn i Hammerfest?», skriver Londal i brevet.

Til Altaposten sier Londal: «Inntrykket Helse Nord har skapt er at det ikke finnes noe krav om å utrede alternative lokaliseringer, og at alle som påpeker dette ikke har satt seg inn i saken. Det Helse Nord ikke kan fri seg fra er at Riksrevisjonen på selvstendig grunnlag har sett at enkelte helseforetak er på kollisjonskurs med regelverket «tidligfaseplanleggeren. I sin sluttrapport fremmet Riksrevisjonen sterk kritikk på grunn av det»

«Nå må vi få klarhet om Helse Nord er blitt instruert av helseministeren, noe som det har vært antydet fra flere hold, eller om foretaket handler helt på egen hånd. Har helseministeren instruert foretaket utenom de fastsatte og formelle prosedyrene for dette er det alvorlig. Vi hadde samme problemstilling rundt sykehusstrukturen i Møre og Romsdal hvor mange mener ministeren hadde kommet med lovstridig innblanding i helseforetakets ansvarsområde» sier Londal.

I brevet til departementet skriver Londal følgende:

«Finnmarkssykehuset har sendt ut sitt høringsforslag på “Utviklingsplan mot 2030”. På s. 93 skisseres kun ett lokaliseringsalternativ (Alternativ 2 A, Jansvannet). Alternativ 3 viser kun til en “annen tomt”. Riksrevisjonen kom i sin sluttrapport (dokument 3:11) i 2011 med kritikk til helseforetakene på hvordan lokaliseringsalternativer ble avklart og endelig lokalisering bestemt. Tidligfaseplanleggeren stiller krav til flere reelle lokaliseringsalternativer. All den tid Finnmarkssykehusets utviklingsplanen ikke synes å følge den pålagt tidligfaseplanlegger eller har tatt til seg Riksrevisjonens kritikk, er det naturlig å spørre helseministeren om helseforetaket har fått styringssignaler på ikke å vurdere reelle alternativer av et nytt sykehusbygg utenfor Hammerfest.»

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**