Venstre får gjennomslag for å gi asylbarn ny vurdering

Faksimile: Livestream fra NRK.no

Venstre har sammen med Krf fått gjennomslag for at utsendte asylbarn skal få behandlet saken sin på nytt. – Barn som ble sendt ut og som har bodd mer enn 4 år i Norge får rett til ny vurdering, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre og KrF har vært klare på at lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli skal få en ny gjennomgang av saken sin etter det nye regelverket som ble vedtatt i desember 2014 .

Det har vært viktig for oss at alle asylbarn som kan tenkes å omfattes av denne oppmykningen av regelverket må omfattes av ordningen. Dette betyr ikke at man automatisk vil få opphold, men vi har sikret asylbarn retten til å få saken vurdert på ny.

Trine Skei Grande

Les avtalen (PDF)

– Det har vært viktig for Venstre å finne en løsning for alle asylbarnene dette gjelder for. Dette betyr ikke at man automatisk vil få opphold, men vi har sikret barnene retten til å få saken vurdert på nytt, sier Skei Grande.

Fornøyd

Dagens avtale med regjeringen omfatter barn som er sendt ut i perioden 1. juli 2014 til og med 18. mars 2015.

1. juli er tidspunktet den nye forskriften tidligst kunne trådt i kraft. Det var fra dette tidspunktet politiet ikke hadde oppfattet at det var noen politikkendring, og det var i andre halvår av 2014 at utsendelsene av lengeværende barn økte dramatisk.

18. mars 2015 er valgt fordi det da ble sendt instruks om at ingen lengeværende barn skal sendes ut før saken er vurdert etter den nye forskriften.

– Fra dette tidspunkt er vi trygge på at sakene vil vurderes etter ny forskrift før utsendelse, understreker Skei Grande.

Venstre om: Barn på flukt

Nytt regelverk på plass i desember

Det ble i desember 2014 enighet om nytt regelverk for lengeværende asylbarn. Den nye forskriften er en liberalisering i forhold til det rødgrønne regelverket. Barnets botid og tilknytning til Norge skal tillegges større vekt enn i dag ved avveiing mot innvandringsregulerende hensyn, og har til hensikt å muliggjøre opphold for flere lengeværende barn.

Les også: Flere asylbarn får bli med nytt regelverk

Andre momenter i ny avtale

  • Utlendingsmyndighetene må samarbeide med frivillige organisasjoner for å komme i kontakt med de aktuelle familiene.
  • Det etableres en egen tilskuddsordning til organisasjoner som kan bistå familiene med informasjon og rettshjelp.
  • Det etableres en tilskuddsordning som styrker rettsikkerheten i fremtidige saker om lengeværende barn.
  • Det nedsettes et eget utvalg som skal vurdere utbedring av klageordningene på asylområdet.
  • Rettsikkerheten for barn som interneres på Trandum skal styrkes.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**