En skole som skaper vinnere

Lucie Katrine Sunde-Eidem
Lucie Katrine Sunde-Eidem, Foto: Nils Heldal

Trondheim Venstres andrekandidat, Lucie Sunde-Eidem, brukte sin landsmøtetale til å fokusere på hvor viktig skolen er for barns mulighet til å bli det de vil.

– Som mor til to gutter i andre og tredje klasse blir jeg glad for å høre Trines engasjement for skolen, sa hun. Alle kan gjennom egen innsats bli akkurat det de vil.

Hun pekte imidlertid på at skolen har noen utfordringer, for eksempel at dagens leksepraksis krever foreldreinnvolvering og reproduserer sosiale ulikheter. – Barn velger ikke sine foreldre, men foreldrenes tid og evner er av betydning for hvordan elevene lykkes i sitt leksearbeid. Dagens leksehjelp har fram til nå vært en halvhjertet og underfinansiert ordning med ukvalifisert personale, og derav svake resultater, sa hun.

Sunde-Eidem var klar på at en ikke skal tillegge lekser en for stor del av problemet, men at en må se på grep for å sikre like muligheter og som gjør det mulig å kombinere familieliv med yrkesliv.

Hun tok til ordet for å fortsette satsingen på læreren, og tilby kvalifisert pedagogisk leksehjelp til alle barn i SFO og skolen, og at dette kan innebære en lengre skoledag.

– Vi i Venstre må forme en politikk som legger grunnlaget for en skole der færre føler seg som tapere og flere går ut som vinnere, avsluttet hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**