Grønn vekst er mulig

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Nils Heldal
Jon Gunnes
Jon Gunnes

– Når vi skal oppnå resultater må vi tåle! Vi må tørre å gjøre tiltak som ikke oppfattes like positivt hos alle, slo ordførerkandidat Jon Gunnes fast i sin tale til Venstres landsmøte.

– Elbilens fordeler er et slikt eksempel. De fleste fordelene som elbilene har i dag bør videreføres i hvert fall til 2019. Noe annet vil være bakstreversk og som ”å gå inn i fremtiden med ryggen først”. Hvis det skal utvikles teknologi som reduserer klimagassutslippene, må det finnes et ”laboratorium” hvor bilbransjen får utviklet nye ideer og ny teknologi. Norge må stille seg til disposisjon. Av de 140.000 elbilene som ble solgt på verdensbasis i fjor, går over 20.000 på norske veier, sa han.

– Når bussene i landet bør bruke biogass, hydrogen eller elektrisitet, må vi frita disse drivstoffene for avgifter og øke avgiften på diesel og naturgass. Her har Venstre gjort en formidabel innsats det siste året. Jeg kan opplyse om at fra den 28. april vil de første bussene i Trondheim kjøre på biogass. Vi har i dag 220 busser som kjører på naturgass og den lokale forurensning er blitt redusert etter at vi sluttet med diesel. Nå kan vi også bidra i klimakampen. Utfordringen nå blir nå å produsere nok biogass. Håpet er at et biogassanlegg på Skogn skal stå ferdig neste år slik at vi kan få en svær satsing på bruk av biogass. Da bidrar også Nord-Trøndelag. Spennende tider for trøndersk miljø og industripolitikk, fortsatte Gunnes

– For sju år siden var jeg på en studietur i Tyskland hvor vi besøkte en solcellefabrikk. Som vannkraftingeniør ristet jeg på hodet når jeg hørte prisen på solcelleenergi. I dag koster produksjonen det kvarte av prisen for syv år siden og er konkurransedyktig med all annen energi. Hvordan har vi fått til det?, spurte han.

– En av bidragsyterne er Thamshavn verk i Orkdal. Silisiumproduksjonen har gått syvmilssteg med forskning, prøving, billig norsk vannkraft, strømproduksjon av restvarmen og kinesisk kapital fra eieren. Kanskje ikke den beste og enkleste vei til målet, men resultater har det gitt! Grønn vekst er og vil være mulig hvis vi tør!, avsluttet han.

https://www.youtube.com/watch?v=_7mt1JGbTA8

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**