Nei til søndagsåpent

Foto: Jo Straube / Venstre

Maria Serafia Fjellstad var en av to fra Troms som i dag fikk ordet under Generell politisk debatt. Hun valgte å bruke sine minutter på å belyse Harstad Venstres uttalelse mot søndagsåpne butikker, med en oppfordring til Landsstyret om å justere Venstres standpunkt etter endt høringsrunde på lovforslaget. Liberalisering kun for liberaliserings skyld er sjelden god politikk. Her er innlegget i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

“Jeg er førstekandidat i Harstad, leder i Harstad Venstre og delegat for Troms. Jeg opplever meg som et ideologisk Venstremedlem, midt i den sosialliberale kjernen – hvor ansvaret for hverandre skal balanseres mot friheten for den enkelte. Og av og til er den balansen vanskelig, og kan gjøre at vi i Venstre kan lande på ulike standpunkt – som eksempelvis i denne saken.

Harstad Venstre og jeg vil at Venstre skal si nei til søndagsåpne butikker.

Regjeringspartiene H og FrP gikk til valg på å åpne opp for søndagsåpne butikker. Venstre har sålangt støttet prinsippet, med en hybridvariant om å la valget å åpne opp for søndagshandel være opp til hver enkelt kommune. Dette er nå på høring, og det er mulig for Venstre å være lydhøre overfor innspill

Det er lett for meg å forstå at Venstre i utgangspunktet er positiv til søndagsåpent. Med det liberale prinsipp alene til grunn er standpunktet lett å ta. Imidlertid er dette noe hverken flertallet av befolkningen eller handelsstanden selv ønsker.

En ny meningsmåling fra Respons sier at 70% av befolkningen er i mot forslaget fra regjeringen. NHO og Virke har stilt seg negative, og viser blant annet til gjennomganger som viser at dette gir redusert inntjening, lavere produktivitet, høyere priser og økte transportkostnader. Akkurat like vanskelig som det vil være å holde nisjebutikken din stengt når H&M har åpent, vil det være å si at på denne siden av kommunegrensa skal vi holde stengt når nærmeste handelssentrum i nabokommunen er få mil unna. Dette vil ikke være frihet, men tvang fordekt som liberalisering. Dette vil bli et være eller ikke være for mange selvstendige næringsdrivende; og da nettopp den type næringsdrivende som skal skape mangfold og som Venstre ønsker å ta vare på og støtte med en god næringspolitikk og et fornuftig lovverk.

Søndagsåpne butikker har også negative konsekvenser for miljøet. På et landsmøte hvor Grønn Vekst er hovedtema må vi også nevne den økte transporten og det økte forbruket søndagshandel vil føre med seg.

Det er ikke for sent å snu. Det liberale prinsipp gjør ett standpunkt lett å gripe, men her taler næringspolitiske og miljøpolitiske hensyn imot. Dette kan vi nå gjøre på en av to måter: Vi har muligheten til å behandle en uttalelse på temaet her i dag– eller Landsstyret må gripe muligheten til å lytte til høringsinnspillene og derav justere Venstres standpunkt. Liberalisering kun for liberaliseringens skyld er sjelden god politikk.”

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**