– Staten må løse utfordringene rundt hovedflybasen

Barbro Eikset (Sør-Trøndelag)., Foto: Håvard Hugås

Barbro Eikset fra Bjugn tok opp utfordringene for beboerne og skolen nær Hovedflybasen på Ørlandet, på Venstres landsmøte i Tromsø 10. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Venstre gikk i bresjen for å få den nye Hovedflybasen til Ørlandet frem til Stortinget vedtok dette i juni 2012. I etterkant har ulemper knyttet til støy og nødvendig flytting av skole og beboere avdekket ekstrakostnader som har blitt til en pinlig kasteball mellom ulike statlige etater og Ørland kommune. Her må Venstre bidra til at staten tar ansvar for å hjelpe barna og innbyggerne, og sørger for at forurenseren skal betale – i det minste i et spleiselag med kommunen, krevde Eikset.

Saken gjelder for det første nødvendig flytting av en barneskole med 230 elever. Både støy, drivstofflukt og trafikksikkerhet tilsier dette, og Ørland kommune bør få tilskudd til å gjennomføre flyttingen. For det andre gjelder det de beboerne i den såkalte “støysone rød” som velger å flytte. Her må utbyggeren sørge for at de berørte får en reell erstatning – slik at de kan skaffe seg en like god bolig uten å måtte sette seg i betydelig mer gjeld.

Barbro Eikset er kommunestyrerepresentant for Venstre i Bjugn, og andrekandidat ved høstens kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**