Grønn vekst

Harstad
nettfoto.no, nettfoto.no

Venstre arrangerer nå Landsmøtet 2015 i Tromsø 10-12.april. Fra Harstad deltar alle de tre øverste kandidatene til høstens kommunevalg, Maria Serafia Fjellstad, Jan Fjellstad og Even Aronsen. Med hovedtemaet Grønn Vekst settes fokuset på det grønne skiftet som må skje og de mulighetene det gir oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

De neste 15 årene skal det investeres i ny energiproduksjon, bygninger og transport verden over for 575000 milliarder kroner. De samme 15 årene vil være avgjørende for om verden når 2 graders-målet. Skal vi klare det må de samlede utslippene av CO2 fra fossilt kull, olje, og gass reduseres i tilsvarende milliarder tonn. Partileder Trine Skei Grande brukte også sin åpningstale til å snakke om mulighetene i grønn vekst. “Vi lever i et markedsøkonomisk samfunn. Skal vi få næringslivet med på et grønt skifte så må miljøinnsatsen lønne seg. Det er ingen motsetning mellom vekst og miljø.”

Grønn vekst handler ikke bare et skifte nasjonalt og internasjonalt, men forutsetter også endringer lokalt. ”Det går en grønn tråd fra din hverdag til vår framtid”, sier førstekandidat i Harstad, Maria Serafia Fjellstad.

Den grønne tråden er også å finne i Harstad Venstres program for høsten. Harstad Venstre vil arbeide for mer kollektivtransport framfor personbil og tilrettelegging med gang-/sykkelstier, og en sjøtransport med lavere klimautslipp ved eksempelvis bruk av LNG framfor diesel. Når vi innen 2030 må produsere 50% mer mat for å mette verdens befolkning, må vi også i Harstad satse på mer klimavennlig mat; både gjennom mer økologisk mat, bedre arealutnyttelse i landbruket, og mer mat fra sjøen. Mens oljeindustrien på lengre sikt vil nedbygges må svaret i Harstad være en tilsvarende satsning på fornybar energi. På Landsmøtet lærte konsernsjef i UMOE Jens Ulltveit-Moe oss at ”Nå er det mye større risiko å investere i olje, gass og kull enn å investere i fornybart”.

Det grønne skiftet handler også om forbruk og gjenbruk hjemme hos forbrukerne. Harstad Venstre ønsker å vurdere tilskudd eller reduksjon i eiendomsskatt ved investeringer for mer miljøvennlig oppvarming som rentbrennende ovner, tilkobling til fjernvarmeanlegg eller andre ENØK-tiltak i egen bolig. Økt gjenvinning forutsetter en visjonær strategi også hos HRS. Harstad Venstre har programfestet at vi krever at alternativ gjenvinning av matavfall utredes, at husholdningsplast gjenvinnes og flere avfallsfraksjoner hentes hjemme hos forbrukerne.

Norge skal lede an i den globale overgangen til grønn vekst og en klimanøytral økonomi. Dette starter hjemme hos hver eneste en av oss. Det går en grønn tråd fra din hverdag til vår framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**