Vi trenger å bry oss

Venstre og KrF har kjempet hardt og hadde onsdag en seier i asylbarnsaken. Det er kanskje ikke noen stor seier, men den vil bety allverden for dem det gjelder. Dessverre var det ikke noen hjelp for familien Hashemi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

For avtalen gjelder barn som har vært i Norge i mer enn 4 år og barna i familien Hashemi hadde bare vært i Norge i litt over 3 år.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om at vi skal ha en streng asyl- og innvandringspolitikk. Og det har til og med Venstre programfestet. Men Venstre arbeider for lettelser i asylpolitikken, bl.a. ved å øke antallet kvoteflyktninger fra FN og å gi asylsøkere arbeidstillatelse, slik at de ikke må gå uvirksomme mens de venter på å få asylsøknaden behandlet.

Venstre har også programfestet at «lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år.» Avtalen, som er et kompromiss med regjeringspartiene, går dessverre ikke like langt. Men den går likevel lengre enn det som var politikken under den rødgrønne regjeringen.

Vi ser mange eksempler på at vi ønsker en streng asylpolitikk, men når vi blir kjent med de enkelte skjebnene, så dannes det aksjonsgrupper for at folk skal få bli. Og for å ta et eksempel fra mine hjemtrakter: På Tverlandet utenfor Bodø var det stor skepsis da det skulle etableres asylmottak der for en del år tilbake. Men når asylsøkerne kom og det viste seg at de var vanlige mennesker som deg og meg, så begynte lokalbefolkningen å engasjere seg. De ordnet med varme klær og ski og tok sine nye venner med på fisketur. For det er gjerne slik at vi er skeptiske til det fremmede, men når vi blir kjent med hverandre, så utvikler vi sympati og ønsker å hjelpe.

Men så lenge vi er så hjertens enige om å ha en strengest mulig asylpolitikk, så vil vi oppleve skjebner som familien Hashemis. Å øke antall kvoteflyktninger høres kanskje veldig teoretisk ut, men for tusener av familier er virkeligheten at de har et beskyttelsesbehov, men fordi Norge har bestemt at vi tar bare inn så og så mange flyktninger, så går de en usikker framtid i møte. Det er veldig konkret for dem.

Til slutt vil jeg få berømme støttegruppen for familen Hashemi for arbeidet de gjør. Selv om asylbarn-avtalen ikke var noe til hjelp, så hjelper det å bry seg. Og det hjelper med en god advokat. Forhåpentligvis vil vi få bedre nyheter i neste rettsrunde.

Jostein Toftebakk
Leder, Brønnøy Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis lørdag 10. april 2015, med bakgrunn i denne saken:
http://www.banett.no/nyheter/Br_nn_y/article10834260.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**