Milliarder til vei i Trøndelag

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Nils Heldal

Regjeringspartiene, Venstre og KrF presenterte i dag den nye organiseringen av veiutbyggingen i Norge. Det opprettes et nytt veiselskap, og totalt skal det brukes 130 milliarder kroner. Venstres kommunalråd Jon Gunnes er godt fornøyd med at E6 fra Berkåk til Stjørdal er en del av det nye selskapet. – Dette er en historisk dag. Vi presenterer en reform, et helt nytt verktøy og en helt ny måte å planlegge og bygge vei på i Norge. Den norske modellen har så langt vært at planlegging og bygging av vei har skjedd stykkevis og delt. Nå tar vi et helt nytt grep, hvor vi starter med noen av hovedveiene i Norge. Her er behovene så store og trafikkmengden så stor, at vi vil sikre en helhetlig og sammenhengende utbygging, til en god og sammenhengende standard. Vi oppretter et selskap som får en årlig og forutsigbar finansiering, som strekker seg over mange år, sier han.

– Sammen med den massive satsingen vi gjør på jernbanen, viser dette at Venstre får gjennomslag for en helt ny måte å tenke rundt samferdsel. Nå må vi bare fortsette satsingen på el-, hydrogen- og hybridbilder, slik at de som kjører på de nye veien forurenser mye mindre enn i dag, avslutter Gunnes.

Les mer i Adresseavisen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**