Skole og oppvekst

Sandnes Venstre vil

 • sikre god kvalitet og kvalifisert personale i barnehagene og SFO
 • tilby lærerne våre systematisk etter- og videreutdanning. Slik får elevene en bedre arena for læring og personlig utvikling
 • styrke skolehelsetjenesten
 • at alle skoler og barnehager skal ha et godt inneklima
 • at alle skoler skal ha uteområder som legger opp til aktivitet
 • prioritere skoler i nærmiljøene, og sørge for at skolekapasiteten blir utbygd i takt med behovet
 • legge vekt på at fremmedspråklige i skoler og barnehager lærer norsk og får kjennskap til norsk kultur og levesett
 • at det må bli bygd ny skole i Skaarlia
 • at skolene skal kunne brukes som møtesteder i bydelene også utenom vanlig undervisning
 • utfordre skolene og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om undervisning
 • bygge flere studentboliger i Sandnes sentrum med god tilgang til kollektivtrafikk
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**