Russarstegen Opp

Foto: Skurtveit

Førstkomande sundag, 19. april, er det igjen klart for motbakkeløpet Russarstegen Opp. Fleire av kandidatane til Venstre deltek, og på toppen vil Venstre og andre parti informera om politikken sin. Vi oppmodar både venstremedlemmer og andre til å melda seg på løpet og delta!

Russarstegen15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**