Vil ha grønnere investeringer

Trond Åm
Trond Åm, Foto: Nils Heldal

Etter press fra blant annet Venstre foreslår rådmannen å trekke kraftfondet ut av kullselskaper, som har en stor negativ påvirkning på klimaet. Slik ønsker kommunen å vise at en tar klimaproblematikken på alvor. Venstres bystyrerepresentant Trond Åm ønsker imidlertid å gå enda lengre, og trekke kraftfondet ut av de mest forurensende olje- og gasselskapene.

– Det grønne skiftet kommer nå, og det er ikke bare av klimahensyn vil skal trekke oss ut av de selskapene som forurenser mest, det er også fordi oljealderen går mot slutten. De mest lønnsomme investeringene vil ikke være i fossil produksjon, men i grønne og fornybare prosjekter, sier han.

Venstre foreslår derfor at kraftfondet skal trekke seg ut av oljeselskaper som

  • Søker etter prosjekter som er avhengig av oljepriser som ikke forenelig med togradersmålet
  • Produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand
  • Produserer eller er involvert i utvinning av olje og gass fra skifer
  • Driver petroleumsaktivitet i svært sårbare områder, som for eksempel Arktis
  • Har utslipp per produsert enhet som ligger 25 prosent over snittutslippet
  • Utvinner olje- og gassreserver til en kostnad som er 25 prosent høyere enn snittkostnaden

På Venstres landsmøte forrige helg, fikk partiet støtte av Jens Ulltveit Moe, som sa at grønn vekst er sunn økonomi, og at fornybar energi nå er konkurransedyktig på rent økonomisk grunnlag. Han hevdet videre at de beste investeringene for framtida vil være i fornybar energi. Se hele hans innledning her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**