Interpellasjon om flyktninger fra Syria

Terje Rønning
Foto: Silje Rindal

To millioner flyktninger fra Syria oppholder seg i Tyrkia. Libanon, et land på størrelse med Rogaland, har tatt imot 1,2 millioner flyktninger. Libanon har i perioder tatt imot rundt 10 000 flyktninger i uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hver fjerde libanesiske innbygger er nå en flyktning fra Syria, hvorav brorparten oppholder seg som leilendinger under uverdige forhold i provisoriske flyktningeleirer.

I tillegg ser vi daglig reportasjer om flere hundre tusen mennesker som risikerer livet sitt i krysningen av Middelhavet. Mange av disse kommer fra Syria. For veldig mange ender denne reisen med tragiske utfall.

Situasjonen i Syria er gjentatte ganger beskrevet som en av de verste humanitære krisene siden andre verdenskrig.

Venstre gikk på sitt landsmøte inn for at det skulle tas i mot 10 000 flyktninger. Nå har Arbeiderpartiet fulgt opp med samme vedtak. Samarbeidsavtalen som ligger til grunn mellom Venstre, Krf og regjeringspartiene slår fast at Norge skal leve opp til sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger. Vi har god grunn til å tro at dette blir gjennomført. Lillehammer må ta sin del av dette ansvaret med å ta imot syriske flyktninger.

Flere norske kommuner, som Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger, Tromsø og Larvik, har ytret et ønske om å ta imot disse flyktningene, og slik leve opp til Norges internasjonale forpliktelser. Lillehammer og regionen rundt oss bør også være en del av dette.

Under Balkankrigen på nittitallet gav Norge på kollektivt grunnlag 13 000 bosniere midlertidig beskyttelse, senere fikk også 8000 Kosovo-flyktninger det samme. Lillehammer-regionen tok i mot veldig mange av disse, noe som har vært positivt for regionen.

Lillehammer Venstre foreslår følgende vedtak:

Det fremmes en sak for formannskapet om hvordan Lillehammer og i samarbeid med regionen kan ta i mot flyktninger fra Syria så fort som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**