Kommunevalglisten til Alta Venstre

Foto: Arnt Ivar Pedersen

Vi har til høstens kommunevalg 38 kandidater på vår valgliste — langt flere enn vi turde håpe på. Den har en god spredning i alder, bosted og – ikke minst – en god kjønnsbalanse. Vi er stolt over listen, og vi har stor tro på at hver og en av de som står på listen, vil utgjøre en forskjell for Alta Venstre ved høstens valg.

1 TRINE NOODT, Midtbakken
2 RAYMOND LONDAL, Kaiskuru
3 Eilert Isaksen-Warth, Hjemmeluft
4 Kjersti Bang, Aronnes
5 Per Tore Bech Nygård, Elvestrand
6 Julie Povenius, Aronnes
7 Leif Gøran Wasskog, Tverrelvdalen
8 Marit Johnsen, Kaiskuru
9 Asbjørn Danielsen, Kåfjord
10 Lisa Monika Haug, Gakori
11 Tommy Hæggerneæs, Gakori
12 Hilde Mari Wenstad, Amtmannsnes
13 Thomas Vordal, Amtmannsnes
14 Hanne Viviann Sandnes, Midtbakken
15 Hans Jørgen Strøm, Skoddevarre
16 Sølvi Kristin Pettersen, Hjemmeluft
17 Helge Kaspersen, Breverud
18 Merete H. Bergly, Hakkestabben
19 Per Olav Solbakken, Sentrum
20 Katarina Bellika, Apanes
21 Roar N. Volden, Mathisdalen
22 Elin Malene Ingebrigtsen Berg, Amtmannsnes
23 Sivert Isaksen-Warth, Hjemmeluft
24 Kjell Arne Johansen,nThomasbakken
25 Arnt Ivar Pedersen, Midtbakken
26 Håvard Fagerhaug, Kaiskuru
27 Bendik Dahlslett, Kaiskuru
28 Jintana Johannessen, Midtbakken
29 Eqbal Akhlaghi, Elvebakken
30 Trond Jenssen, Elvebakken
31 Marit Barbo, Raipas
32 Johan Mathis Persen Tornensis, Hjemmeluft
33 Gry Elisabeth Hætta, Kviby
34 Ken Roger Småvik-Jensen, Kaiskuru
35 June Birgitte Karlsen
36 Jakob Noodt Westphal, Midtbakken
37 Kenneth Romsdal Knudsen, Øvre Alta
38 Jostein Vaskinn, Talvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**