Program 2015 – Dyrevelferd

Bergen skal være en foregangskommune innen dyrevern og dyrevelferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kapittel 8 – Dyrevelferd

Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Dessverre er det ikke alltid slik, og ofte ser vi dyr utsatt for grusom behandling

Noe av det viktigste Bergen kan bidra med for dyrevelferden er å sikre at det finnes et apparat som kan forebygge, oppdage dyremishandling og hjelpe de mishandlede dyrene.

Kapasiteten blant dyrevernorganisasjonene i Bergen er sprengt. Det gjelder også Dyrenes hus i Bergen som ble åpnet i 2014. Dyrenes hus har en enorm kompetanse på dyrevelferd, sørger hvert år for at flere hundre mishandlede dyr får behandling, og chiper og kastrerer/ steriliserer alle kattene de får inn.

Bergen Venstre ønsker å bidra til at Dyrenes hus blir et lokalt ressurs- og kompetansesenter for dyrevelferd i Bergen. Kapasiteten må økes, tilbudet utvides og sentrale dyrevelferdsfunksjoner som dyrevelferdskoordinator legges dit. Det er avgjørende at kommunen sikrer en døgnåpen veterinærvakttjeneste. Hvis det ikke lykkes vil vi at tilbudet opprettholdes i tilknytning til Dyrenes Hus.

Bergen kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester. Det gir kommunen stor makt til å dra samfunnet i en dyrevennlig retning. Bergen Venstre mener at man ved innkjøp skal ta avgjørende hensyn til dyrevelferd, og hvis Venstre får gjennomslag nasjonalt for egen dyrevelferdsmerking, skal Bergen velge dyrevelferdsmerket mat der hvor det er et alternativ.

Det er positivt at Mattilsynet og Politiet samarbeider tettere på lokalt plan. Dette er et samarbeid som vil bedre den lokale dyrevernberedskapen og må videreutvikles enten det blir etablert et eget dyrepoliti eller ikke. Bergen kommune bør ta initiativ til et enda tettere samarbeid om dyrevelferd mellom forskjellige offentlige instanser, herunder de som jobber med fysisk og psykisk helse, veterinærer, dyrevelferdsorganisasjoner og kommunen selv.

Dersom ikke nasjonale myndigheter tar ansvaret sitt og avvikler pelsdyroppdrett og forbyr ville dyr i sirkus, mener vi at Bergen selv må ta ansvar for at slik dyremishandling ikke skal foregå i vår kommune. Bergen bør ikke legge til rette for pelsdyrfarmer i kommunen, og bør nekte å leie ut arealer til sirkus som på sine opptredener i Norge har med ville dyr.

Venstre vil:

  • støtte en holdningskampanje for sterilisering, kastrering og chiping av katter
  • ta initiativ til tettere tverrfaglig samarbeid om dyrevelferd
  • bidra til å utvikle Dyrenes hus til lokalt ressurs- og kompetansesenter for dyrevelferd
  • opprette eller videreutvikle sentrale dyrevelferdsfunksjoner som dyrevelferdskoordinator og veterinærvakt
  • at Bergen skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter
  • nekte å leie arealer til sirkus med ville dyr
  • ikke bidra til etablering av pelsdyrfarmer i kommunen
  • jobbe for flere hundeparker

Les resten av programmet vårt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**