Sykkelbyen Grimstad belønnes for langsiktig arbeid

Venstres ordførerkandidat i Grimstad, Arnt Gunnar Tønnessen på sykkel i Lillesandsveien, Foto:

Venstre i Grimstad jubler over at det i dag er blitt kjent at Grimstad får seks millioner til to sykkelveiprosjekter i sentrum. Bevilgningen kommer fra en ny pott på 95 millioner kroner som Venstre og KrF fikk forhandlet inn i statsbudsjettet for 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Vi har sammen med Statens Vegvesen sørget for at vi har planer klare for sykkelvei både i Lillesandsveien ved Dahlske videregående og langs Arendalsveien på Biesletta mot E18 fra Grimstad rådhus. Samtidig har vi i årevis tatt opp behovet for sykkelmidler til flere enn storbyene med ministre, stortingskomiter, Veidirektoratet og ikke minst i vårt eget parti Venstre. Dagens bevilgning forteller at vi har lyktes med det, sier ordfører Hans Antonsen (V).

Med de nye bevilgningene fra staten vil det bli tydeligere at Grimstad er en sykkelby. Bevilgningen gjør at vi kommer i gang med sykkelveier langs både Lillesandsveien og Arendalsveien. Dette kommer i tillegg til at det nå bygges sykkelvei fra gamle Felleskjøpet og gjennom tunnelen til sentrum og at resten av Grooseveien (fra Vesterled til Kiwi) vil få sykkelfelter i år.

– Venstre vil fortsette arbeidet med å prioritere gående og syklende i Grimstad, også når det noen ganger må gå på bekostning av biltrafikken. Det er bra for både helse og bymiljø at flere sykler.

Venstres ordførerkandidat Arnt Gunnar Tønnessen.

– Venstre vil fortsette arbeidet med å prioritere gående og syklende i Grimstad, også når det noen ganger må gå på bekostning av biltrafikken. Det er bra for både helse og bymiljø at flere sykler. Vi er glad for at Venstre nasjonalt har lyttet til oss og brukt forhandlingsmakten til å få midler som også kan brukes til sykkelveier i småbyene, sier Venstres ordførerkandidat Arnt Gunnar Tønnessen.

Departementets bevilgning til Aust-Agder (av i alt 95 millioner nasjonalt):

11,50 11,50
Aust-Agder FK FV 48 Lillesandveien – Grimstad, Fortau og sykkelfelt 2,00 2,00
Aust-Agder FK FV 42 Blakstad bru- Osedalen g/s-veg 4,00 4,00
Aust-Agder FK FV 420 Biesletta, Grimstad, Kollektiv-TS sykkelfelt. 4,00 4,00
Aust-Agder FK FV 420 Gunhildsboveien-Langsæ fortau og sykkelfelt 1,50 1,50
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**