– Kunnskapsløst om iskanten

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

– Både regjeringen og Arbeiderpartiet velger fremdeles feil i viktige miljøspørsmål, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) etter at regjeringen i dag la frem sitt forslag om å flytte iskanten nordover, og Arbeiderpartiets landsmøte vedtok en uttalelse som slår fast at partiet vil følge regjeringens definisjon av iskanten til 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det avgjørende for Venstre er at svært sårbare områder skal vernes mot oljevirksomhet. Les uttalelse fra Venstres landsmøte her.

– I saken om iskanten vil Ap og regjeringen ikke engang ta inn over seg det faglige grunnlaget. Det kan ikke være sånn at vi velger bort miljøhensyn hver eneste gang det går på bekostning av noe som helst, sier Elvestuen.

I regjeringens pressemelding om forvaltningsplanen for Barentshavet, sier Klima- og miljøminster Tine Sundtoft at «det er viktig at de nyeste resultatene fra forskning og overvåking legges til grunn for forvaltningen av våre nordligste havområder». Samtidig velger regjeringen å ikke legge de nyeste forskningsresultatene fra Polarinstituttet til grunn for definisjonen av iskanten, men beholder definisjonen fra 2011.

Iskanten

Illustrasjon: WWF Norge (Nils Harley Boisen)

Polarinstituttet har kommet med sterke innvendinger mot utlysningen av 23. konsesjonsrunde fordi flere av blokkene ligger innenfor eller for nær iskanten der den trekkes i dag. Med den eksisterende måten å definere iskanten, er alle åpnede områder sør for grensen.

– Det er vanskelig å forstå at man vil beholde en definisjon av iskanten som strider med oppdatert kunnskap fra Norsk Polarinstitutt, sier Elvestuen. Han mener det er et paradoks at issmelting som følge av klimautslipp skal føre til at enda flere av de aller mest sårbare områdene åpnes for oljeboring.

– Det er klimaendringene som har ført til at iskanten etter dagens definisjon har flyttet seg. Ap og regjeringen vil bruke de negative effektene av klimaendringene som en unnskyldning for å drive enda mer klimafiendtlig aktivitet. Naturområdene i Arktisk tåler ikke oljevirksomhet uten helt uakseptabel risiko for ubotelig skade, og Stortinget bør si klart nei til å åpne for oljeboring i disse fantastiske naturområdene, slik alle miljøfaglige råd tilsier, avslutter Elvestuen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**