På rett vei

Trine Skei Grande gjester Sande Venstres stand.
Trine Skei Grande gjester Sande Venstres stand., (Foto: Sande Venstre)

Opinionsundersøkelsen gjennomført i Sande viser endring i det politiske landskapet. Venstre er på denne målingen det fjerde største partiet. Målsetningen for Sande Venstre på 8 % er innenfor rekkevidde. Derfor øker vi målet til 10 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Første meningsmåling i Sande

Partibarometeret fra Opinion ble gjennomført samtidig med Venstres innbyggerundersøkelse. Venstres gruppeleder og ordførerkandidat Per Martin Berg er godt fornøyd med å få en meningsmåling på plass i Sande. Såvidt Venstre bekjent er dette den eneste meningsmålingen gjennomført kun i Sande. En kartlegging av status i kommunen hjelper nok alle partier med motivasjonen før valget sier Berg.

Tre representanter og 10 % oppslutning

Barometeret viser noen endringer i oppslutning, men også et stort mulighetsrom. Arbeiderpartiet, Sv, SP og Frp går tilbake, mens Venstre, Høyre og Krf går frem. Vi er ikke langt unna tre representanter, observerer Berg. Målsetningen vår på 8 % er innen rekkevidde.

Undersøkelsen viser at målsetningen på 8 % er innen rekkevidde. Nå hever vi lista til 10 %.

Per Martin Berg, ordførerkandidat

Partibarometer i Sande kommune gjennomført av Opinion på vegne av Sande Venstre

Med denne målingen ville partiene fått følgende representasjon; Arbeiderpartiet 12, Høyre 5, Frp 3, Venstre 2, Senterpartiet 2 og Krf 1.

En av de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen er reduksjonen på Arbeiderpartiet. Ap har hatt flertall alene denne kommunestyreperioden. Det er hemmende for lokaldemokratiet når alt er bestemt allerede under gruppemøtet i Ap.

At beslutningen er tatt før debatten tar til er skadelig for demokratiet. For å vitalisere kommunestyret er det avgjørende at Arbeiderpartiet mister sitt rene flertall.

Per Martin Berg, ordførerkandidat

All honør til Arbeiderpartiet som klarer å oppnå så stor oppslutning etter å ha innført eiendomsskatt i nåværende periode, sier Berg men mener at det er vesentlig at partiet i neste periode blir avhengig av støtte fra andre partier for å oppnå flertall. Dette gir oss en ekstra boost for å vinne stemmer, sier Berg. Vi sikter på gjenninnføre kommunestyret som arenaen der beslutninger fattes avslutter han.

Planen er klar

Venstre har den inneværende perioden kjempet for demokrati og åpenhet. -Venstre går til valg på å bli best på demokratisk deltakelse, åpenhet og transparante prosesser. Demokratiet avhenger av det.

Det har vært flere tilfeller av lite åpenhet og dårlige prosesser i inneværende kommunestyreperiode. Eksempler på dette er BPA-saken, tvisten rundt båtanlegget ved NJB, dispensasjonssaken for bygging på Wingejordet, utkastelsen av Sande Avis sin journalist fra møte i kommunereformutvalget, utsettelsen av det ønskede replikkskifte i kommunestyret, mangel på svar fra kommunen ved ulike henvendelser (flere saker) og kommunereformprosessen.

Det er flere grep som raskt kan gjøres. Eksempelvis kan noe så lett som å flytte møtedag for formannskap og kommunestyre til tirsdag. Da imøtekommer politikerne et uttrykt ønske fra lokalavisen som ønsker å dekke kommunestyret tettere. Et annet enkelt grep er å installere utstyr for videooverføring slik at utvalgsmøter, og formannskapsmøter også blir mulig å se over nett. Den demokratiske deltakelsen må kommunen bygge opp over tid. Det må jobbes for å gjennopprette en god dialog med idrettsrådet og de ulike rådene må involveres tidligere i planprosesser. -Kommunen må aktivt oppsøke informasjon fra innbyggerne.

Se hele partimålingen her:
Partibarometer – Sande kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**