Leserinnlegg: La humla suse

Foto: Wenche Lund

Hva kan vi gjøre for å ta vare på denne arten som har en så viktig rolle i kulturlandskapet og i vårt økosystem?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

For Venstre spiller biologisk mangfold og miljø en viktig rolle. Nå er det snart vår, og snart vil humlene igjen gjøre seg bemerket omkring i hagene.

Humlene foretar pollinering av mange forskjellige planter som er viktige som matvarekilder for mennesker og dyr. I Norge har vi hele 35 forskellige arter av humler. 5 av dem står på rødlisten som truede arter. Kløverhumla, Lundgjøkhule og Slåttehumla er veldige truede arter. Forskere ved Bioforsk frykter at disse artene kommer til å bli helt borte om noen år. I den delen av Norge vi bor er Kløverhumla mest truet.

Humla har en viktig rolle i vårt økosystem. De er pollinatorer som er viktige i matproduksjon og står for pollineringen av for eksempel epler, kirsebær, blåbær, rips, solbær, kiwi, tomat og mye mer. Innenfor landbruket er pollinering beregnet til en årlig verdi tilsvarende rundt 1300 milliarder norske kroner på verdensbasis (Gallai mfl.2009)

Forskere er ikke helt ening i årsaksforholdene som fører til at hula forsvinner fra vår fauna, men forskerne er enige om noen faktorer. Dette er enighet om at bruk av giftstoffer i hager kan forårsake humledød. Det er også enighet om at forskjellige arter av parklind også kan føre til humlas død. Forskere mener at nektaren fra disse trærne inneholder mannose som humlene ikke kan bryte ned siden de mangler enzymer for å gjøre det. Noen svenske forskere har også funnet ut bier også kan fortrenge humlene som lever her, siden de konkurrerer om dem samme maten. Det mangler ikke teorier om bakenforliggende årsaker.

Vi har alle et ansvar i å beskytte arter fra utryddelse, og alle kan gjøre litt. Alle kan hjelpe humlene å finne mat. Dette kan gjøres ved å lage en humlevennlig hage. Noen tips på planter er Selje, fjellfokk, honningurt, pion, kattehale, solsikke, purpursolhatt, kløver, bærbusker og stauder osv.

Dette er et lite utvalg. Ønsker du å finne ut mer om dette, søk på nettet eller spør din gartner for å få mer kunnskap.

Ha en god humlevår og sommer, og la oss la humla suse i mange år til.

 

Wenche Dragon Lund

Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**