Reduksjon av gjennomgangstrafikken i trehusbyen

Per Einar Weiseth, Aina By

Venstres Per Einar Weiseth krever fortgang i arbeidet reduksjon av gjennomgangstrafikken i trehusbyen. Han tar opp saken i kommunestyret på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Levanger Venstre vil at det settes fart i arbeidet med avlastningsveier for trehusbyen. Det er alt for mye trafikk i bykjernen og kvaliteteten som attraktivt bymiljø forringes. – Sentrum har et kjempepotensial som et livlig sted for handel, kulturaktiviteter og bomiljø, men da må unødvendig gjennomgangstrafikk ledes bort fra bykjernen, sier Weiseth.

Allerede ved en telling i 2005 kunne Vegvesenet konstantere at trafikkmengden i trehusbyen er tilbake til det den var før E6-omkjøringen ble bygd. Siden den gang er det ikke gjort noe for å forbedre trafikkbildet. I 2006 ble det laget et vedlegg til reguleringsplanen for sentrum med avlastningsveier og turstisystem, og det pågikk også et arbeid i 2009. Men noen tiltak er ikke iverksatt.

-Venstre har en rekke ganger tatt opp saker om forbedring av trafikkforholdne i trehusbyen, sier Weiseth. I september 2012 etterspurte Venstre konkrete planer for avlastningsveier. -I oktober ble planer utarbeidet av Selberg arkitekter lagt frem. Ved en nærmere gjennomgang av disse planene viste det seg dessverre at de ikke vil løse problemet. Eksempelvis vil det i nordenden av Kirkegata bli fra 100 biler mer, til 300 biler mindre ved å gjennomføre tiltakene i planen. Med andre ord ingen reell forbedring og ikke verdt pengene som må investeres, mener Weiseth

I kommunestyret i november 2012 stilte Weiseth derfor ordføreren spørsmål om hva han ville gjøre for å finne løsninger som faktisk reduserer trafikken. I grove trekk svarte ordføreren at han var fornøyd med den fremlagte planen fra Selberg.

– Nå har det gått to og et halvt år, og jeg kan ikke se at det hverken har blitt utarbeidet eller gjennomført tiltak som reduserer trafikken. Sannsynligvis har den økt i denne perioden, mener Weiseth.

Formålet med avlastningsveier er å redusere gjennomgangstrafikken. Trafikk til byen er bra. Gjennomgangstrafikk er ikke bra. Byen vår skal ikke være et veikryss, den skal være et reisemål. Basert på dette stiller Per Einar Weiseth ordføreren følgende spørsmål:

Hva har ordføreren gjort siden 2012 for å redusere gjennomgangstrafikken i trehusbyen, og hvilken målsetting om reduksjon har han, og når skal dette være oppnådd?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**