BLI MED PÅ STRANDRYDDEDAGEN 9. MAI 2015

Foto: Terje Kongsrud, Foto: Terje Kongsrud
Vi oppfordrer alle lokallag til å delta på den internasjonale Strandryddedagen lørdag 9. mai! Enten kommunen har kystlinje eller en innsjø – det finnes en strand som kan og bør ryddes!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Siden 2011 har organisasjonen Hold Norge Rent arrangert en årlig kampanje hvor alle inviteres til å rydde norske strender. Venstre fikk for første gang sikret 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015 til rydding av strender (det koster penger for å kunne håndtere innsamlet avfall). I den anledning tar vi initiativ til å støtte opp under de frivillige som rydder norske strender under den årlige strandryddedagen 9. mai.
Slik gjør du:
1) Velg en strand eller en kystlinje som skal ryddes i din kommune.
2) Gå inn på www.holdnorgerent.no/ryddenstrand/ og meld inn ryddeaksjonen. Det gjør du ved å finne stranden/området i kartet til venstre (zoom deg inn ved å dobbeltklikke eller bruke skalaen oppe til høyre i kartet). Klikk én enkelt gang for å markere en aksjon (eksempel vedlagt), og helst en strand der det ikke allerede er meldt inn en annen ryddeaksjon (som vises med grønne menn eller blå søppelsekker).
3) Etter at du har fylt ut kontaktinformasjon får du tilsendt en epost fra «Hold Norge Rent», som forklarer hva du gjør videre.
4) Send en epost til [email protected] om at ditt lag er påmeldt Strandryddedagen! Vi har et mål om 100 deltakende lag, og hvis så mange blir med kan vi bruke dette til nasjonale medieoppslag.
Husk å spre ordet! Noen medietips:
1) Si fra til lokalmedia om at Venstre deltar på strandryddedagen (bruk gjerne vedlagte pressemelding), og inviter dem til å bli med for å lage en reportasje. Eksempel fra Sola Venstre: http://www.nrk.no/rogaland/strandryddedag-pa-solastranden-1.12330643
2) Lag en nettsak til lokallagets nettsider med invitasjon til å delta, og spre den i f.eks lokale/relevante Facebook-grupper i forkant av aksjonen.
3) Skriv et leserinnlegg til lokalmedia etter aksjonen, hvor dere sier litt om hva dere fant, og hvorfor forsøpling er et stort problem for livet i havet og langs kysten. Bruk gjerne faktagrunnlaget i vedlagte pressemelding. Du kan også hente inspirasjon her: http://www.nrk.no/ytring/stans-forsoplingen-av-havet-1.11708618
Bruk sosiale medier!
1) Ta bilder under aksjonen! Post på Twitter, Instagram og Facebook med emnetagg #strandryddedagen
2) Hvis du poster bilder på Venstres Facebookside www.facebook.com/www.venstre.no eller tagger @Venstre på Twitter, samler vi opp og deler videre. Du kan også dele på www.facebook.com/Strandryddedagen
Bakgrunn om kampanjen og Strandryddedagen:
Marin forsøpling er et alvorlig og et raskt voksende miljøproblem. Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene, i Norge er det over 8000 tonn hvert år. Søppel, plast og skrot som folk dumper eller kaster fra seg, som blåser bort fra overfylte søppelbøtter, avfall fra industri som dumpes og skrot som folk lar ligge igjen – havner i havet. Norske strender, langs kysten og på havbunnen er det fult av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Søppelet ødelegger kysten og havbunnen og millioner av sjødyr, fisk og fugler dør årlig ved at de setter seg fast, kutter seg opp eller spiser søppel.
Målet for Venstre er at Venstre-folk lokalt skal ta et tak og være med på den nasjonale strandryddedugnaden. Dette er en super anledning til å vise lokalt miljøengasjement, bidra til en viktig dugnad, rekruttere flere folk til lokale Venstrelag og skape synlighet for vårt miljøarbeid lokalt i et viktig valgår.
Formålet er tredelt: a) vi får deltatt i en miljødugnad som vil ha en stor effekt på vårt lokaltmiljø, b) vi får tatt eierskap på et område hvor vi møter større konkurranse enn tidligere, og c) lokallagene kan teste kampanjemoduset som vi får god bruk for i valgkampen om noen få måneder.
LYKKE TIL MED RYDDINGEN!
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**