Venstres forslag om 44 + 44 syriske flyktninger blir vedtatt

Bystyregruppa Cathrine Høyesen Hall, Pål Koren Pedersen, Jan Kløvstad

Ordførar Einar Halvorsen svarte positivt på Venstres interpellasjon om at Arendal skal ta imot 44 syriske flyktningar i 2015 og nye 44 frå Syria i 2016. Dette er venstregruppa særs godt nøgd med, og følgjer nå opp den praktiske gjennomføringa av dette løftet.

Her er interpellasjonen frå Venstre:

Interpellasjon

Krigen i Syria er nå inne i sitt femte år, og lite tyder på at konflikten vil løses med det første. Med over 200 000 omkomne og mer enn 11 millioner mennesker på flukt er dette den største humanitære krisen på flere tiår. De siste ukers hendelser i Middelhavet, hvor flere tusen mennesker har druknet i et forsøk på å unslippe krigens redsler, har aktualisert problematikken ytterligere.

Venstre vedtok, som første parti, på sitt landsmøte, at Norge bør ta i mot 10.000 flyktninger fra Syria i løpet av 2015 og 2016. Etter dette har også Ap og SV gått inn for det samme og det ligger an til at også Sp og KrF ønsker å ta et ekstra løft for å avhjelpe den syriske flyktningsituasjonen. Det synes dermed å være et flertall i Stortinget for å ta i mot 10.000 flyktninger ekstraordinært de to neste årene.

Skiftende regjeringers innsats har gitt ulik grad av bosetningstakt av flyktninger fra asylmottak til kommunene. Det er avgjørende for god integrering at disse menneskene raskt finner sin plass i det norske samfunn og rask bosetning er en forutsetning. Dette må også gjelde for de syriske flyktningene som eventuelt kommer til Norge. Venstre forutsetter at kommunene vil motta integreringstilskuddene fra staten på lik linje med det som gjelder for dagens bosetning.

Tar Norge i mot 10.000 flyktninger ekstra fra Syria, vil det innebære at hver kommune må ta i mot en flyktning pr. 1.000 innbygger hvert av disse årene. For Arendals del vil det innebære ca. 44 flyktninger hvert år. Vil ordføreren jobbe for at Arendal tar sin del av ansvaret og vil han kommunisere dette til statlige myndigheter?

 

Cathrine Høyesen Hall, Jan Kløvstad og Pål Koren Pedersen

Venstre

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**