Ungdom

Stavanger Venstre har et program fullstappet med god politikk for ungdommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I Venstre er vi veldig opptatt av støtte opp om, og videreutvikle ungdomskulturen. Mange unge finner mening i å drive med kultur enten det er dans, musikk, design, maling eller andre kunstformer. Derfor vil vi styrke Metropolis og på sikt finne nye lokaler til de. For Metropolis er kommet for å bli. I tillegg vil vi styrke og videreutvikle kulturskolen og sikre nok øvingslokaler til unge musikere.

Idretten spiller en viktig rolle i Stavanger, og det er mange idretter som trenger nye fasiliteter. Blant annet trenger vi enda flere håndballflater, derfor må vi realisere Hetlandshallen. Vi må også gjøre skating til en helårs idrett, og derfor kommer vi til å jobbe for å bygge en innendørs skatehall på Tasta. Også må vi selvfølgelig vedlikeholde alle kunstgressbanene vi har rundt omkring sånn at folk kan drive utendørsidrett, året rundt.

Venstre er et skoleparti, derfor er det vår førsteprioritet å gjøre Stavangerskolen til den beste i landet.

Magne Bartlett, ungdomskandidat

Da må vi sørge for at det er nok skoler sånn at skolene ikke blir overfylte. Derfor skal vi bygge ny ungdomsskole i Øste Bydel og på Lassa. Vi vil også prioritere flere rådgivere på ungdomsskolen sånn at dere kan få den rådgivningen dere trenger når dere trenger den. Ha nulltolrenase for mobbing i skolen. Og styrke tilretteleggingen for videre – og etterutdanning av lærere.

Venstre vil:

 • Bygge ny ungdomsskole i Østre bydel og planlegge ny ungdomsskole på Lassa.
 • Prioritere flere rådgivere på ungdomstrinnet.
 • Utarbeide et pilotprosjekt «Ungdom i aktivitet» ved å legge til rette for nye 866 aktiviteter i friminuttene.
 • Åpne for at ungdomsskoler som ønsker det, og har nødvendig kompetanse, kan undervise i flere fremmedspråk.
 • Ha økt oppmerksomhet og målrettet arbeid mot elever som opplever skolevegring og mobbing.
 • Prioritere oppfølgning av fravær i ungdomsskolen.
 • Ha nulltoleranse for alle former for mobbing i skolen.
 • Stimulere til etablering av en nordisk barne‐ og ungdomskulturfestival.
 • Styrke integreringsarbeidet blant ungdom.
 • Se til at det er tilstrekkelig med øvingslokaler for musikkorps, band og unge musikere i Bjergstedmiljøet.
 • Videreutvikle Ungdommens Symfoniorkester og få vurdert behovet for et fast ensemble i samarbeid med andre Rogalandskommuner.
 • Videreutvikle kulturskolen.
 • Arbeide for å la storbyregionen overta styringen av kollektivtransporten fra fylkeskommunen. Dette vil gi regionen mulighet til å føre en offensiv kollektivpolitikk, som for eksempel målrettede tilbud om rimelig buss, gode tilbud for ungdom, og kraftig forbedret frekvens.
 • Bygge undergang i forbindelse med Revheim kirke, Revheim ungdomsskole og forsamlingshus.
 • Styrke kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom.
 • Legge til rette for flere alkoholfrie arrangementer for unge (kulturskolen, speideren, frivillige organisasjoner og idretten).

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**