Vi vil rydde!

Foto: Terje Kongsrud, Foto: Terje Kongsrud

Harstad Venstre og Harstad Unge Venstre har slått sine krefter sammen, og vi har valgt oss ut distansen Stien langs sjøen. Bli gjerne med du også, eller har du kanskje en annen kystlinje som venter på deg?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Forsøpling av havet er et alvorlig og voksende miljøproblem. Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene, bare i Norge over 8000 tonn. Enten det er søppel og skrot etterlatt av folk, blåst bort fra overfylte søppelbøtter, eller dumpet industriavfall: alt havner i havet. Den norske kystlinjen er full av flasker, bokser, gamle dekk, tauverk, engangsgriller, plast og annet. Søppelet ødelegger kysten og havbunnen. Millioner av sjødyr, fisk og fugler dør årlig ved at de setter seg fast, kutter seg opp eller spiser søppel.

Og søppelet blir ikke borte av seg selv. Jobben må gjøres. Siden 2011 har organisasjonen Hold Norge Rent arrangert en årlig kampanje hvor alle inviteres til å rydde norske strender. Venstre fikk for første gang i Statsbudsjettet for 2015 sikret 10 millioner kroner til rydding av strender. Disse pengene går til å håndtere avfallet som samles inn.

Engasjementet mot forsøpling av havet er ikke bare lokalt og nasjonalt. Det er også inngått internasjonale avtaler for å redusere utslipp, blant annet Oslo-Paris-konvensjonen. Men det trengs flere konkrete tiltak også nasjonalt. Derfor vil Venstre blant annet øke bevilgningen til opprydding av norske strender, innføre miljøavgifter på plastprodukter, opprette returordning for fiskeredskap og gi strengere retningslinjer til de bransjene som forsøpler mest.

Men som aller første tiltak bretter vi opp ermene selv på Strandryddedagen 9.mai. Harstad Venstre og Harstad Unge Venstre har slått sine krefter sammen, og vi har valgt oss ut distansen Stien langs sjøen. Bli gjerne med du også, eller har du kanskje en annen kystlinje som venter på deg?

 

Maria Serafia Fjellstad og Kamilla Heggelund

Leder Harstad Venstre og leder Harstad Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**