Møt Jens Kristian – Venstres ungdomskandidat i Sola

Foto: Joachim Steinbru

Jens Kristian Øvstebø er Sola Venstres ungdomskandidat, og står som nummer tre på Sola Venstres liste denne høsten. Han har tidligere vært blant annet leder i Stor-Stavanger Unge Venstre, samt nestleder i Rogaland Unge Venstre og i Sola Venstre.

Jens er 20 år, og er født og oppvokst på Sola, selv om det ikke alltid høres helt sånn ut på dialekten hans. Det siste året har han tilbrakt i Forsvaret som Avdelingstillitsvalgt for Bardufoss flystasjon, med overordnet ansvar for soldatene også ved flystasjonene på Sola og Rygge.

Fra høsten av planlegger Jens å studere statsvitenskap, kombinert med jobben han har som bagasjestuer i SAS.

Jens Kristian Øvstebø
Saker som opptar Jens er blant andre miljø, folkehelse og unges medvirkning. Han bryr seg om miljøet, og vil legge til rette for dette gjennom åpning av bybane i Stavangerregionen, samt økt satsing på sykkel for å få en del av trafikken av veiene. Da får vi bedre miljø kombinert med bedre infrastruktur. Jens ser også den helt klare folkehelsemessige gevinsten det vil ha å få flere over på to hjul i stedet for fire. Foruten de allerede nevnte sakene, er et viktig punkt for Jens å få engasjert unge i politikken, og det mener han på best mulig måte kan gjøres med å gi de unge større påvirkningskraft i beslutninger som skal tas.

Å få til et handlekraftig ungdomsråd i kommunen er en sak Jens brenner for, og som han svært gjerne ønsker å kunne jobbe med fra de folkevalgtes side om han blir valgt inn som folkevalgt. Ungdommen bør få større påvirkning enn idag. Sola Venstre har gitt meg en sjanse til å påvirke politisk gjennom å nominere meg på deres liste til valget, men ungdom som ikke velger partitilhørighet bør også få komme til orde gjennom kommunens ungdomsråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**